2010. január 1-jétől teljes bizonyító erejű magánokirat kell az okmányirodai ügyintézéshez a gépjármű tulajdonjogában vagy az üzembentartó személyében történt változás bejelentéséhez a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. §-a (6) bekezdésének rendelkezései szerint.

Az adásvételi, illetve az üzembentartói szerződésnek tartalmaznia kell azokat a kötelező tartalmi elemeket, amelyeket “a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről” szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet előír.

2010. július 1-jét követően a kormányrendeletben meghatározott adattartalommal rendelkező teljes bizonyító erejű magánokirattal – adás-vételi, vagy üzembentartói szerződéssel – kell igazolni a változást az okmányirodai ügyintézéskor a gépjárműeladás tényének nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, a tulajdonjog változás bejegyzéséhez (a jármű átírásához), és az üzembentartó adatainak, illetve az üzembentartó személyében történt változás bejegyzéséhez.

A kötelező tartalmi elemek hiányában nem kerülhet sor az említett változások járműnyilvántartásba bejegyzésére, az új törzskönyv, illetve az új forgalmi engedély kiadására. Ez esetben a változás bejelentésére irányuló okmányirodai eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire.

További információ és a kormányrendelet szerinti adattartalomnak megfelelő szerződésminták megtalálhatók és letölthetők a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának www.nyilvantarto.hu honlapjáról.