A szabad mozgás az Európai Unió polgárainak alapvető joga. Mintegy 9 millió európai él ezen jogával, és telepedik le származási országán kívül. Minden évben mintegy 450 000 nemzetközi örökösödési ügyre kerül sor az EU-ban, összesen több mint 120 milliárd EUR értékben. Az Európai Unió Közjegyzői Tanácsa létrehozott egy honlapot, amely a mai naptól kezdve elérhető 22 uniós nyelven és horvátul, hogy segítse a polgárok tájékozódását.

Házak, bankszámlák és különböző vagyontárgyak tulajdonosaiként a családok az EU 27 tagállamának különböző joghatósági szabályaival és alkalmazandó jogával szembesülnek. Például ha egy brit állampolgár, akinek Dél-Franciaországban volt háza, meghal, tulajdona vonatkozásában a francia vagy az egyesült királyságbeli öröklési jog alkalmazandó? Azzal a céllal, hogy segítse a polgárok tájékoztatását e jogszabályokkal kapcsolatban, az Európai Unió Közjegyzői Tanácsa – az Európai Bizottság támogatásával – létrehozott egy honlapot, amely a mai naptól kezdve elérhető 22 uniós nyelven és horvátul a következő címen: www.successions-europe.eu. A Bizottság üdvözli ezt a polgárok számára értékes eszközt.

„Azok a polgárok, akik élnek azon jogukkal, hogy egy másik tagállamban telepedjenek le, nem mindig tudják könnyen eldönteni, hogy melyik nemzeti jog alkalmazandó örökösödési ügyeikben. Ez a honlap mérföldkőnek számít a polgárok jogaihoz való hozzáférés tekintetében”, mondta Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos.

A honlap választ ad az öröklés során felmerülő legfontosabb kérdésekre. A polgárok megtudhatják például, hogy melyik hatóságnak lesz hatásköre a kérdésben, és melyik jogot kell alkalmazni, hogy megválasztható-e az alkalmazandó jog és kik lesznek az örökösök. A gyakorló jogászok számára részletes jelentések is rendelkezésre állnak majd az öröklési jogról angol, francia és német nyelven.

A projekt teljes költsége majdnem 280 000 EUR, amihez a Bizottság 158 400 EUR-val járult hozzá.

Előzmények

2009. október 14-én a Bizottság rendeletjavaslatot fogadott el a nemzetközi öröklésre vonatkozó szabályozás egyszerűsítéséről. A rendelet szerint egyetlen kritérium szerint határoznák meg határon átnyúló öröklések esetén a hatóságok joghatóságát és az alkalmazandó jogot: az elhunyt szokásos tartózkodási helye alapján. A külföldön élő polgárok mindazonáltal tetszés szerint teljes öröklésüket az állampolgárságuk szerinti jog hatáskörébe utalhatják.

A javaslat jó példa arra, hogy az EU milyen módon törekszik a jogérvényesülés térségének létrehozására, amely megkönnyíti a polgárok mindennapi életét. Reding alelnök is ezt a célt tűzte ki 2010. április 20-án kiadott 2010-2014-re vonatkozó cselekvési tervében.

Az EU igazságügyi miniszterei 2010. június 4-i luxembourgi találkozójukon rámutattak a rendeletjavaslat fontosságára. A Tanács tárgyalásokat folytat a javaslatról.

További információk

Bel- és igazságügyi híroldal:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm