Az Opten Kft. kiadásában megjelent a Jogesetek Magyarázata (JeMa) című folyóirat. A hiánypótló kiadvány célja, hogy a kritikai esetelemzések nyugat-európai műfaját meghonosítsa Magyarországon, s ezáltal a bíróságok, illetve a jogkereső közönség, az ügyvédek jogértelmezési munkájához jogtudományi segítséget nyújtson.

Tökéletes, hézagmentes és ellentmondásmentes jogrend nincs és soha nem is lesz, éppen ezért sokszor előfordul, hogy a bírósági ítélet nem előrelátható. Ez a probléma a jogbizonytalanság egyik alapvető forrása, kivédésének egyik lehetséges módja az eldöntött esetek kritikai feldolgozása és bemutatása. Ezt a célt tűzte ki maga elé az Opten Kft., amikor útjára indította a Jogesetek Magyarázata (JeMa) című folyóiratot.

Az esetmagyarázatok jogtudományi műfaja Nyugat-Európában a második világháború óta virágzik, itthon azonban mindeddig csak szórványosan jelent meg. A Jogesetek Magyarázata főszerkesztője, Jakab András szerint a lap legfontosabb érdeme az, hogy egyszerre segíti a bíróságok és a jogkereső közönség (ügyvédek) munkáját, amikor a bírósági döntéseket kritikailag elemzi. A jogászi érvelést vizsgálva jogtudósok írják meg véleményüket egy-egy döntéssel kapcsolatban, implicite tanácsot adva mind a bíráknak, mind az ügyvédeknek.

A lap a közvéleményt érdeklő perekben (például a Magyar Gárda feloszlatása, Princz-ügy) is távolságtartó, szakmai elemzéseket ad, így hozzájárul a szélesebb közönség tájékoztatásához olyan esetekben, amelyek részben a média közvetítésével csökkentik a lakosság jogbiztonságba vetett hitét. A folyóirat így a jogászi-jogtudósi közösség egyes tagjai álláspontjának ismertetésével lényegében a szakmai közvéleményt is megjelenítheti, és a joggyakorlat ingadozásakor a bíróságokat erre figyelmeztetve a jogbiztonságot segíti elő.

„A lap sikeréhez arra van szükség, hogy széles bírói és ügyvédi réteg olvassa értő szemmel, olyanok, akik igénylik a jogtudósi véleményeket a gyakorlati kérdésekről” – nyilatkozta Jakab András. A főszerkesztő optimista, mert – mint mondja – megrendelőik túlnyomó többségben ügyvédek, ügyészek és bíróságok, akik a jelek szerint igenis igénylik ezt a műfajt.

A Jogesetek Magyarázata című folyóirat aktuális tartalomjegyzékei megtekinthetőek a Jogi Fórum ‘jogi folyóiratok’ mellékletében→