Különadó kiszabását tenné lehetővé az állami vagyonnal gazdálkodó, illetve az állam többségi tulajdonában vagy irányítása alatt álló szervezetek jó erkölcsbe ütköző jövedelmeire az az alkotmánymódosító javaslat, amelyet pénteken nyújtott be a kormány a parlamentnek.

Az Országgyűlés honlapján olvasható javaslat azzal egészítené ki az alaptörvényt, hogy “minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni”, továbbá “a közterhek viselésére szolgáló forrásokból, valamint az állami vagyonnal gazdálkodó, illetve az állam többségi tulajdonában vagy irányítása alatt álló szervezetek részéről jó erkölcsbe ütköző módon juttatott jövedelmek tekintetében törvény, az adott adóévtől kezdődően, külön mértékű kötelezettséget állapíthat meg”.

A javaslat – az indoklás szerint – alkotmányos felhatalmazást ad arra, hogy “törvény a társadalmi igazságérzetet sértő, jó erkölcsbe ütköző juttatásokra külön mértékű adót állapítson meg”.

Az előterjesztés szerint a jó erkölcsbe ütköző módon szerzett juttatások az adott adóév egészére vonatkozóan adóztathatóak lesznek. Az adó mértékének meghatározása a törvényhozó szabad belátásán múlik majd.

A törvényjavaslat a kihirdetését követő nyolcadik napon lépne hatályba.