Dr. Horváth István ügyvédet tüntette ki az idén a Justitia Regnorum Fundamentum-díjjal Dr. Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa.

Az ombudsmanok által alapított díj kiemelkedő emberi helytállás, szakmai tevékenység vagy életút elismeréseként kerül átadásra azon személynek, aki az emberi és állampolgári jogok, a kisebbségi jogok védelme, az információs szabadság és az adatvédelem, valamint a környezetvédelem terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, vagy jelentősen hozzájárult ilyen eredmény eléréséhez.

Horváth István 1965. április 27-én született Budapesten. A József Attila Gimnáziumban érettségizett, majd egyetemi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1989-ben fejezte be, summa cum laude eredménnyel.

1989-től 1992-ig ügyvédjelölt a 29. sz. Ügyvédi Munkaközösségben, 1992. július 1-től pedig ügyvédként tevékenykedik.

1999-től fegyelmi tanácstag a Budapesti Ügyvédi Kamarában, majd 2002-től fegyelmi megbízott és a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagja. 2010-től tagja a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének. Magyarországi igazgatója a több országon átívelő Penalnet programnak, mely egy új típusú ügyvédi együttműködést jelent nemzetközi háttérrel nem rendelkező büntetőjoggal foglalkozó ügyvédek számára.

Horváth István az Amnesty International magyarországi egyesületének alapító tagja, az INDOK Alapítvány, és hosszú évekig, több cikluson keresztül a Gandhi Közalapítvány kuratóriumi tagja. Munkájával tevékenyen hozzájárult a Gandhi Gimnázium felépítéséhez, illetve az intézmény falai között zajló oktatás megvalósulásához, mely sajátos eszközökkel, jelentős mértékben segíti a cigányság társadalmi integrációját.

Számos emberjogi tanfolyam és konferencia résztvevője.

Mentora a Romaversitas Programnak, melynek keretében tehetséges roma jogászhallgatók tanulmányi előmenetelét segíti.

2000-ben a tiszavasvári oktatási diszkriminációellenes perben végzett tevékenységéért megkapta a Roma Polgárjogi díjat. Az oktatás területén elkövetett diszkrimináció ellen való fellépése eredményeként a perben a bíróság 1999-ben jóvátételt ítélt meg azon roma származású tanulók számára, akiket az általános iskolában jogellenesen elkülönítettek. Ennek a pernek és sikerének a jelentősége megkérdőjelezhetetlen, jelképe a mindenkit egyformán megillető emberi jogokért, az emberi méltóságért vívott harcnak.

Dr. Horváth István munkássága, elhivatottsága, szakmai hozzáértése, az emberi jogok védelme érdekében vívott küzdelme jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon az egyenlőség, az emberi méltóság ne csak szavak maradjanak, hanem tettekben fellelhető, megélhető igazságok – áll a kisebbségi bizos közleményében.

Kapcsolódó cikk:

Iustitia Regnorum Fundamentum – Idén is kiosztották az ombudsmanok által alapított díjat →