Július1-én az Európai Bizottság bemutatta a jövőbeli uniós szabadalom fordításának szabályairól szóló javaslatát, amely az egységes uniós szabadalom megvalósításának utolsó láncszeme.

Ma Európában egy szabadalom megszerzése tízszer annyiba kerül, mint az USA-ban. Ez akadályt gördít a kutatás-fejlesztés és az innováció útjába, valamint aláássa Európa versenyképességét. Ezért kell Európának olyan lépéseket tennie, amelyek révén a feltalálók megfizethető áron helyezhetik találmányaikat oltalom alá egyetlen, az Európai Unió egész területét lefedő és minimális fordítási költségekkel járó szabadalom révén, anélkül, hogy nemzeti szinten hitelesíttetni kellene az adott szabadalmat, mint ahogyan azt jelenleg tenni kell. Az új javaslat az Európai Szabadalmi Hivatalban (EPO) már sikeresen működő három nyelvű rendszerre épül, és amennyiben elfogadásra kerül, drasztikusan csökkentené a jelenlegi fordítási költségeket.

A belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos, Michel Barnier kijelentette: „Annak érdekében, hogy Európa globálisan is versenyképes legyen, ösztönöznünk kell az innovációt. Jelenleg ez nem működik, hiszen egy szabadalom megszerzése nagyon drága és bonyolult eljárás. Egy, az EU minden országában egyaránt érvényes uniós szabadalom megléte nélkülözhetetlen a kutatás-fejlesztés ösztönzéséhez, valamint a jövőbeli növekedés elősegítéséhez. A  javaslat – a szabadalmi reformcsomag utolsó eleme – jó hír Európa feltalálói, különösen a kisvállalkozások számára. Remélem, hogy a tagállamok gyorsan cselekednek majd annak érdekében, hogy az uniós szabadalom valósággá válhasson. Eltökélt szándékom, hogy minden féllel szorosan együttműködve végleges megállapodás szülessen.”

A szabadalmak jelenlegi helyzete Európában

A jelenlegi európai szabadalmi rendszer, különösen a fordítási követelmények tekintetében nagyon költséges és bonyolult. Az Európai Szabadalmi Hivatal – egy 37 ország (EU 27 + 10 egyéb európai ország) részvételével működő kormányközi szerv – vizsgálja meg a szabadalom iránti kérelmeket, és felel az európai szabadalom biztosításáért, ha a vonatkozó feltételek teljesülnek. Annak érdekében azonban, hogy a megadott szabadalom hatályos legyen egy tagállamban, a feltalálónak nemzeti szinten hitelesítést kell igényelnie. Ez fordítási és adminisztratív költségekkel is jár.

Az említett költségek miatt a legtöbb feltaláló találmányát csupán kevés számú tagállamban szabadalmaztatja. Egy 13 országban hitelesíttetett európai szabadalom például 20 000 EUR-ba kerül, amelyből közel 14 000 EUR-t tesz ki a fordítások díja. Egy európai szabadalom ára ezért több mint tízszerese egy amerikaiénak, amely körülbelül 1 850 EUR -ba kerül.

Az uniós szabadalomról szóló tárgyalások

A Bizottság 2000 augusztusában javaslatot tett egy, a közösségi szabadalmakról szóló rendelet elfogadására (a lisszaboni szerződés szerint ma uniós szabadalomként említik). 2009 decemberében a tagállamok egyhangúlag elfogadták a továbbfejlesztett európai szabadalmi rendszerről szóló következtetéseket (lásd IP/09/1880). Az elfogadott csomag egy egységes uniós szabadalom és az EU-n belül egy új szabadalmi bíróság létrehozásának kulcsfontosságú elemeit foglalta magában, de nem tartalmazta a fordításra vonatkozó szabályokat. Ami az új szabadalmi bíróságot illeti, még ez évben várható, hogy az Európai Unió Bírósága véleményt nyilvánít a megállapodás-tervezetnek az EU szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről. A mai javaslat kiegészíti a javaslatot az uniós szabadalmak fordítására vonatkozó szabályok meghatározásával.

Az európai uniós szabadalmak fordítására vonatkozó szabályok

A július 1-i tanácsi rendeletjavaslat szerint a 27 tagállamot érintő uniós szabadalom eljárási díja 6 200 EUR-nál kevesebb lenne, ebből csupán 10% származna a fordításokból.

A Bizottság javaslata az Európai Szabadalmi Hivatal meglévő nyelvi rendszerére épül. A Bizottság azt javasolja, hogy az uniós szabadalmak vizsgálata és megadása az Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveinek egyikén – angolul, franciául vagy németül történjen. A biztosított szabadalmat ezen a nyelven teszik közzé, s ez lesz a hiteles (azaz jogilag kötelező érvényű) szöveg. A közzététel az Európai Szabadalmi Hivatal másik két hivatalos nyelvén is tartalmazni fogja a kérelmek fordítását. A kérelmek a szabadalom azon részét képezik, amely meghatározza a találmány oltalmának tárgyát.

A szabadalom jogosultja nem köteles más nyelvekre történő további fordításokat készíttetni, kivéve ha egy, az uniós szabadalmat érintő jogvita áll fenn. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a szabadalom jogosultjának a további fordításokat a saját költségén kell elvégeztetnie. Elképzelhető például, hogy a jogosultnak a szabadalom egy példányát az állítólagos jogsértő nyelvén vagy a bírósági eljárás nyelvén kell bemutatnia, ha az különbözik a szabadalom nyelvétől.

A Bizottság javaslata azon egyeztetendő kísérő intézkedéseket is meghatározza, amelyekre annak érdekében van szükség, hogy a szabadalmi rendszer hozzáférhetőbb legyen a feltalálók számára. Először is elérhetővé kell tenni az uniós szabadalmaknak az EU összes hivatalos nyelvére történő, magas színvonalú gépi fordítását. Az európai feltalálók ezáltal könnyebben hozzáférhetnek majd – anyanyelvükön – a szabadalmakkal kapcsolatos technikai információhoz. Annak érdekében, hogy a feltalálók könnyebben hozzáférjenek az uniós szabadalomhoz az EU azon országaiban is, amelyeknek hivatalos nyelvei között nem szerepel az angol, a francia vagy a német, lehetőségük lesz arra, hogy kérelmüket saját nyelvükön adják be. Az Európai Szabadalmi Hivatal eljárási nyelvére történő fordítás költségei visszatérítésre jogosultak. Ez a nyelv lehet az angol, a francia vagy a német, a pályázó választja ki a kérelem benyújtásakor.

Előzmények

2009 decemberében a tagállamok politikai megállapodásra jutottak a tanácsi következtetések és egy, az uniós szabadalomról szóló rendelettel kapcsolatos általános megközelítés elfogadásával (lásd IP/10/1880). E megállapodás meghatározza az új európai szabadalmi bíróság és a jövőbeli uniós szabadalom fő jellemzőit, de nem tartalmazza a fordításra vonatkozó szabályokat. A tagállamok azonban egyetértettek abban, hogy az uniós szabadalom fordításának kérdése egy külön rendelet tárgyát képezze. A Bizottság ezért mutatta be ezt az uniós szabadalom fordításának szabályairól szóló javaslatot.

További információk az alábbi címen találhatók:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO 291