Megindította az eljárást Szlovákia ellen az Európai Bíróság előtt a Külügyminisztérium kedden, amiért a szomszédos ország a személyek szabad mozgásáról szóló irányelvre hivatkozással 2009. augusztus 21-én megtagadta Sólyom László köztársasági elnök belépését a területére – közölte a tárca szóvivői irodája.

Magyarország álláspontja továbbra is az, hogy Sólyom László beutazásának megtagadása összeegyeztethetetlen az Európai Unió normáival. Szlovákia uniós jogot sértett, amikor az irányelvre hivatkozással nem engedte belépni az államfőt Szlovákiába – olvasható a Külügyminisztérium közleményében.

Mivel két tagország közötti jogvitáról van szó – írják -, Magyarország úgy véli, hogy a kétoldalú kapcsolatokat az segíti, ha a felek ezt a vitát bírói úton, az Európai Bíróság előtt rendezik.

Magyarország meggyőződése, hogy az Európai Bíróság ítélete iránymutatást ad majd a személyek szabad mozgásáról szóló 2004/38/EK irányelv – különösen a kiemelt személyekre vonatkozó szabályok – jövőbeli alkalmazásához, hozzájárulva ezáltal az európai uniós jog fejlődéséhez, amely minden tagállam, egyben az Európai Unió érdeke is – zárul a dokumentum.

A Külügyminisztérium június 24-én jelentette be, hogy Magyarország folytatni fogja a Szlovákia ellen indított eljárást az Európai Bíróság előtt. Brüsszelben aznap közölték, hogy az Európai Bizottság szerint sem az uniós szerződés, sem a másodlagos jogforrások rendelkezései nem vonatkoznak valamely tagállam államfőjének egy másik tagállamban teendő látogatására, ezért a Sólyom László köztársasági elnök tavaly augusztusi, megakadályozott szlovákiai látogatásával kapcsolatban a szlovák kötelezettségszegésre történő magyar hivatkozás megalapozatlan.

Az Európai Bizottság véleménye, hogy a jogforrások szövegéből, összefüggéseiből és céljából az következik: a szabad mozgás joga kizárólag magánjogi jogalanyként, nem pedig egy tagállam vagy egy harmadik ország államfőjeként illeti meg a polgárokat, míg az államfőkre a nemzetközi jog szabályai vonatkoznak.

Magyarország idén március 30-án indított eljárást Szlovákia ellen Sólyom László szlovákiai belépésének megtagadása miatt.

A Külügyminisztérium szerint nem lehet eltekinteni attól, hogy Szlovákia kizárólag az uniós irányelvre hivatkozott, amikor Sólyom László államfő belépését megakadályozta. Mivel arról, hogy az uniós jogot kellett volna-e alkalmazni, csak az Európai Bíróság dönthet, Magyarország folytatja az eljárást – írta a tárca júniusi közleményében. Az akkori kommüniké szerint Magyarország nemcsak arra szeretne választ kapni, hogy a szlovák hatóságok döntése sérti-e az uniós szerződéseket, hanem arra is, hogy az irányelvet minden uniós polgárra ugyanúgy kell-e alkalmazni, vagy van-e olyan személyi kör (például közjogi méltóságoké, hivatalos delegációké), amelyre az irányelv szabályai nem érvényesek.

Kapcsolódó cikk:

Megakadályozott Sólyom-látogatás – Magyarország az Európai Bírósághoz fordul Szlovákia ellenében→