A közelmúltban a sajtó hírt adott arról: Román fuvarozók aláírásgyûjtésbe kezdtek azért, hogy Magyarország módosítsa azt a kormányrendeletet, amelynek szankciói – véleményük szerint – aránytalanok. A Zala Megyei Bíróság egy 2009. július 1-én tárgyalt közigazgatási perben úgy döntött, hogy a rendelettel kapcsolatban Alkotmáynbíróság eljárását kezdeményezi.

A Zala Megyei Bíróság egy 2009. július 1-én tárgyalt közigazgatási perben úgy döntött, hogy az – a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl szóló – 57/2007 (III.31.) Korm. rendeletnek a perben alkalmazandó rendelkezése alkotmányellenességének megállapítása végett az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezi. 

Az ügyben a felperes gépjármûvezetõ azért fordult a bírósághoz, mert a rendõrség a vezetési-, illetõleg pihenõ idõ ellenõrzéséhez szükséges egyik okmány hiánya miatt 400.000,- forint pénzbírsággal sújtotta. (A jármûvezetõ egy cég alkalmazottja volt havi 200.000 Ft bruttó fizetéssel, és az elõzõ havi 3 napos szabadságát nem tudta a helyszínen igazolni.)

A bíróság álláspontja szerint a jogszabály által elõírt fix összegû bírság nem felel meg az Alkotmány által elõírt jogállamiság (állampolgári jogbiztonság) követelményeinek. A közigazgatási szankciórendszernek differenciáltnak kell lenni azért, hogy lehetõvé tegye a jogalkalmazónak a jogsértés súlyához és következményéhez igazodó arányos joghátrány alkalmazását.

A perbeli esetben több, az ellenõrzést meghiúsító kisebb és nagyobb súlyú cselekményre is ugyanaz a fix összegû bírság szabandó ki a jogszabály értelmében, és nincs különbség abban sem, hogy a munkáltatót vagy annak gépjármûvezetõ alkalmazottját kötelezi a hatóság a bírság megfizetésére.

A bíróságnak az az álláspontja, hogy a jogalkotónak a bírságösszegek meghatározásakor a társadalmi (jövedelmi) viszonyokra, és arra is figyelemmel kell lennie, hogy a közigazgatási bírság harmonizáljon a jogrendszer egyéb szankcióival.

A per az Alkotmánybíróság döntését követően folytatódik.