Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) szerint több szempontból is hasznos lenne, ha megváltozna a bírósági titkárok jogállása, mert egyfelől gyorsabb lenne az ítélkezés, másfelől jó hatást gyakorolna magukra a titkárokra is, hiszen a jelenleginél érdemibb feladatokat láthatnának el.(|null)

Az OIT hétfői közleménye, emlékeztet arra, hogy a bírósági szervezet már régóta szorgalmazza, hogy változzon a bírósági titkárok jogállása. Az OIT által készített, a bírósági szervezet hatékonyságát, modernizációját megcélzó stratégia is megfogalmazta, hogy az ítélkezés időszerűségének javítása érdekében szükség lenne a bírói kinevezés előtt álló, megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező titkárok státusának megváltoztatására – tették hozzá.

A tervezett alkotmánymódosítás eredményeként a helyi bíróság hatáskörébe tartozó, törvény által meghatározott ügyben egyesbíróként a jövőben bírósági titkár is eljárhatna.

A testület azonban lényegesnek tartja, hogy milyen ügyek elintézését bízná a jogalkotó a titkárokra. Mint írják, az Alkotmány módosítása csak elvi lehetőséget teremt erre, a részleteket külön törvény szabályozza majd.

Az igazságszolgáltatási tanács emlékeztetett arra is, hogy a jogszabály-tervezettel kapcsolatban az OIT elnöke a bírói szervezet álláspontját megküldte a közigazgatási és igazságügyi miniszternek és a belügyminiszternek, ugyanakkor hangsúlyozta, a bírósági szervezet nem kíván politikai vitákban részt venni, ahogy eddig sem tette, ezután sem tesz eleget olyan egyéni képviselői vagy pártfrakciókból érkező kéréseknek, amelyek révén a bíróságok – akár az Országgyűlési viták során is – a politikai erőtér bármelyik oldalára kerülnének.

Hangsúlyozták azonban, hogy ez nem azt jelenti, hogy a bírósági szervezet ne adna kellő felvilágosítást az országgyűlési képviselőknek, ahogy azt a képviselők jogállásáról szóló törvény is előírja.

Mesterházy Attila, az MSZP elnök-frakcióvezetője múlt csütörtökön Baka Andráshoz intézett nyílt levelében azt kérdezte az OIT és a Legfelsőbb Bíróság elnökétől, hogy nem tartja-e aggályosnak, hogy a törvénymódosítás után a titkárok igazságügyi alkalmazotti státusza – a független és pártatlan bírósági titkári feladatellátás szempontjából és figyelemmel a várható feladatkör-bővítésre – eltér a bírák önálló törvényben szabályozott jogállási státuszától, továbbá nem gondolja-e úgy, hogy a státusz minősége komoly befolyással bírhat a függetlenségre. Az OIT jelen közleménye egyben válasz a szocialista elnök-frakcióvezető múlt héten Baka András OIT-elnöknek írt nyílt levelére.