2009. végén a TASZ ügyvédje egy édesanya képviseletében a strasbourg-i Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult az intézeten kívüli szülés körüli szabályozatlanság ügyében. A beadványban a magánélethez való jog és a diszkrimináció-tilalom megsértése miatt kérte az édesanya, hogy a Bíróság marasztalja el a magyar államot.

A beadványra a mindenkor aktuális magyar Kormánynak kell észrevételeket tenni, amelyekre újabb, a Bíróságnak küldött levélben reagált a TASZ:

  • A válasz a diszkrimináció-tilalomra vonatkozó érvet egyszerűen azzal a megállapítással kívánja semmissé tenni, hogy a megkülönböztetés pusztán helyszínek közötti, amelyre nem vonatkozik az Egyezmény. Ezzel a TASZ álláspontja szerint  figyelmen kívül hagyja az önrendelkezés és a tájékozott döntés jogát, valamint a megszületett gyermeket érintő nehézségeket (pl. az anyakönyvezés során).
  • A magyar Kormány felosztása szerint az intézeten kívüli szülést választó nők valójában visszautasítják az állam nyújtotta egészségügyi ellátást, illetve alternatív egészségügyi szolgáltatásokat követelnek. Ez a felosztás elfogadhatatlan: azt feltételezi, hogy valaki pusztán azért, mert élni kíván önrendelkezési jogával, lemondana a szakszerű személyi és tárgyi segítségről, és valamennyi egészségügyi szolgáltatásról – ideértve a sürgősségit is –, amelyekért a különböző adók révén fizetett.
  • A válasz ezek mellett arra is felhívja a figyelmet, hogy az egyeztetések folynak az egészségügyért felelős Minisztérium és a szakma képviselői között. Valójában a többször elakadó majd újrainduló tárgyalások eddig mindössze azt a látszólagos eredményt hozták, hogy az egészségügyi törvény szerint 2010. január 1-je óta a Kormánynak van felhatalmazása rá, hogy rendeletben szabályozza az intézeten kívüli szülés szakmai szabályait, feltételeit és kizáró okait.
  • A Kormány válaszában megfeledkezett arról a tényről is, hogy a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium 2008-ban előterjesztett véleménye már jóval megengedőbb a 2002-es állásfoglalásnál – hangsúlyozza a TASZ. Így fogalmaz: „Fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy legyen legális lehetőség Magyarországon az otthonszülés választására. Úgy véljük, hogy a legálissá, és ellenőrzötté válás mindenképpen az anyák és újszülötteik biztonságát szolgálja, mert a legalitás a szakmai és statisztikai kontrollt is jelenti.”

„Az intézeten kívüli szüléssel kapcsolatos kérdések egyáltalán nem szabályozottak. Továbbra is indokolatlan büntető- és szabálysértési ügyek indulnak, illetve különféle látszategyeztetések zajlnak, több esetben az intézeten kívüli szülés szakembereinek meghívása nélkül”- mondta dr. Fazekas Tamás, a TASZ ügyvédje.

Az ügyről részletesebben →