A volt államfőknek járó juttatások időbeli korlátját törölné el az a törvénymódosítás, amelyet pénteken nyújtott be a parlamentnek Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter.

Az Országgyűlés honlapján közzétett jogszabálytervezet szerint a módosításának kettős célja van: egyrészt a volt köztársasági elnöknek járó juttatások időbeli korlátjának eltörlésével a törvény megteremti annak a lehetőségét, hogy a volt államfő tapasztalataival, ismereteivel és nemzetközi kapcsolatrendszerével élete végéig aktívan tudja az ország érdekeit szolgálni. Másrészt lehetővé teszi azt is, hogy a volt köztársasági elnök feladatának ellátásához szükséges pénzügyi feltételeknek a Köztársasági Elnöki Hivatal költségvetésén belül történő biztosításával, a mindenkori kormánytól függetlenül tudja ellátni feladatait.

A javaslat rögzíti, hogy a volt köztársasági elnököt lakáshasználati jog illeti meg, amelynek biztosításáról a Köztársasági Elnöki Hivatal gondoskodik. Ezt követően a volt köztársasági elnököt megillető lakás fenntartásáról is a hivatalnak kell gondoskodnia. A rendelkezés értelmében, amennyiben a volt köztársasági elnök a tisztségét legalább két éven át betöltötte, nincs időbeli korláthoz kötve a volt köztársasági elnök gépkocsi használati joga.

Az indítvány tartalmazza, hogy ha a volt köztársasági elnök a tisztségét legalább két éven át betöltötte, kétfős titkárság alkalmazását nem kötnék időbeli korláthoz.

Kitérnek arra is, hogy a törvénymódosításnak nem célja a volt miniszterelnök tekintetében a törvény alapján neki járó juttatásokra vonatkozó időbeli korlátok eltörlése. A rendelkezés értelmében a volt miniszterelnököt változatlan ideig illeti meg a kétfős titkárság alkalmazása, valamint a személygépkocsi használat. Az indítvány rögzíti azt is, hogy a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény a Köztársasági Elnökség fejezeten belül egy külön címben határozza meg egyrészről a volt köztársasági elnök juttatásaihoz szükséges keretet, másrészről azt a pénzügyi keretet, amelynek felhasználásáról a volt köztársasági elnök rendelkezni jogosult.

Az indítvány szerint a volt elnököknek járó juttatások nem csupán az aktív elnöki szerep joggal kijáró utólagos elismerését szolgálják, hanem hivatali idejük lejártával megváltozott feladataiknak ellátását is segítik. E feladatokat a mandátum lejártától eltelt idő önmagában nem korlátozza.