Az Európai Bizottság egy több évre szóló együttműködési megállapodást írt alá a British American Tobacco (BAT) vállalattal a dohányáruk illegális kereskedelme elleni közös küzdelemről. A jogilag is kötelező erejű megállapodás értelmében a BAT együtt fog dolgozni az Európai Bizottsággal, annak csalás elleni hivatalával (OLAF), valamint a tagállamok bűnüldöző hatóságaival a csempészett és hamisított cigaretták elleni harcban.

A megállapodás jelentős kifizetésekről is rendelkezik a BAT terhére: a következő húsz év során az Európai Bizottság és a tagállamok összesen 200 millió USA-dollárt (134 millió eurót) kapnak. Mindez jelentősen hozzájárul az EU illegális dohánykereskedelem elleni küzdelméhez, ami azért fontos, mert ez a fajta jogellenes tevékenység évi több milliárd euró veszteséget okoz mind az Uniónak, mind pedig a tagállamoknak.

José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Nagyon örülök, hogy létrejött ez a fontos megállapodás, ami segíteni fogja az EU pénzügyi érdekeinek védelmét, és megerősít minket a csempészett és hamisított cigaretták elleni harcban.”

Algirdas Šemeta, az adóügyekért és a vámunióért, valamint az auditért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos elmondta:A cigaretták illegális forgalmazása minden egyes évben több milliárd eurónyi veszteséget okoz az adó- és vámbevételekben. Különösen a mai nehéz gazdasági helyzetben minden tőlünk telhető intézkedést meg kell tennünk, hogy véget vessünk ennek az igencsak költséges illegális tevékenységnek. Az aláírt megállapodás nagyban fogja segíteni az illegális cigarettakereskedelem elleni harcot, és határozottan ráirányítja a bűnelkövetők figyelmét arra, hogy mind a hatóságok, mind az ipar ellenük dolgozik.”

Harc a csempészet és a hamisítás ellen

Becslések szerint az EU és a tagállamok évente akár 10 milliárd eurót is veszthetnek a csempészett és hamisított dohányáruk után be nem fizetett adók miatt. Ráadásul a hamisítás és a csempészés egyéb formái olyan párhuzamos ellátórendszert alkotnak, amely aláássa a törvényes terjesztési módokat, és tisztességtelen versenyfeltételeket támaszt a valódi, törvényes csatornákon árusított termékekkel szemben. A tiltott dohánykereskedelem gyakran szolgál sokkal fenyegetőbb tevékenységek, mint például a terrorizmus vagy a szervezett bűnözés finanszírozására. Mindezen okokból kifolyólag a Bizottság és az uniós tagállamok a cigarettacsempészés és -hamisítás elleni harcot legfontosabb prioritásaik közé emelték.

Az elmúlt években az EU, a tagállamok és a dohányipar intézkedéseinek sikere ellenére a cigarettacsempészés és – hamisítás egyre nagyobb volumenűvé, formái pedig egyre változatosabbá váltak. A Bizottság ezért döntött úgy, hogy további erőfeszítéseket tesz a hamis cigaretták illegális forgalmazásával szembeni küzdelemben. Ennek érdekében együttműködik a tagállamok és harmadik országok bűnüldöző hatóságaival a cigarettahamisítással kapcsolatos nyomozásokban, erőfeszítéseket tesz a hamis cigaretta előállításának felderítésére és felszámolására, és az EU-ban lefoglalt hamis cigaretta nyilvántartásával és nyomon követésével megkísérli megállapítani az érintett termékek származási helyét és más lényeges információkat.

A megállapodás segíti a csempészet elleni harcot

A BAT által kezdeményezett  megállapodás elismeri a tényt, hogy az EU bűnüldöző hatóságai és a gyártók – köztük a BAT – közötti együttműködés és koordináció jelentősen képes hozzájárulni a dohányáruk tiltott forgalmazása elleni küzdelem sikeréhez.

A megállapodás határozott rendelkezéseket és együttműködési és információ megosztási eljárásokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a bűnüldöző hatóságoknak, hogy Európában és a világon bárhol hatékonyabban léphessenek fel a bűnelkövetőkkel szemben. Ezen túlmenően a BAT – a már rendelkezésére álló ellenőrzési eszközökre építve és a vásárlói kiválasztása és ellenőrzése érdekében alkalmazott módszereinek megerősítésével – fokozni fogja azon képességét, hogy bizonyos csomagokat megjelöljön és nyomon kövessen, és nagyobb támogatást fog nyújtani az európai bűnüldöző szerveknek az illegális cigarettakereskedelemmel szembeni küzdelemben. A megállapodás magában foglalja a BAT már létező megfelelési programjait, és beépíti ezeket egy átfogó szerződéses keretbe.

A megállapodás továbbá olyan hosszú távú termék-nyomonkövetési eljárásokat is tartalmaz, amelyek segítik a végrehajtó szerveket a BAT-termékek származási helyének és rendeltetésének meghatározásában és annak ellenőrzésében, hogy csempészett áruról van-e szó. A megállapodással összhangban a BAT meg fog jelölni bizonyos csomagokat, feltüntetve azt a kiskereskedelmi piacot, ahova a csomagot szánta, elhelyez rajtuk egy gépi leolvasásra is alkalmas vonalkódos címkét1, továbbá más olyan eljárásokat is bevezet, amelyek a termékek megjelölését és nyomon követését segítik.

Ezek a kötelezettségek összhangban vannak a WHO dohányzás-ellenőrzési keretegyezményének csempészetellenes rendelkezéseivel, és jó alapot szolgáltatnak az EU-nak ahhoz, hogy elérje az egyezmény kiegészítését egy, a dohányáruk tiltott kereskedelmének felszámolását célzó hatékony jegyzőkönyvvel.

A fenti előnyök mellett az Európai Unió és a részt vevő tagállamok több éven keresztül jelentős anyagi támogatást is kapnak a BAT-tól. A BAT vállalta ugyanis, hogy 20 év alatt összesen 200 millió USA-dollárt (134 millió eurót) fog ilyen formában kifizetni.

A megállapodásban a BAT fizetési garanciát vállal arra az esetre, ha a jövőben az EU területén egy bizonyos mennyiségnél több tőle származó eredeti terméket foglalnak le. Ezek a kifizetések minden részt vevő tagállam részére elérhetőek lesznek.

Részletesebb információk: MEMO/10/334.

A megállapodás elérhető:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm


1Amely minden, kb. 10 000 darab cigarettát tartalmazó csomagra kerülhet.