A fogyasztók hatékonyabb érdekérvényesítése miatt rendkívül fontos, hogy az egymástól eltérő hatáskörrel rendelkező Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és annak területi szervei, illetve a békéltető testületek aktívan együttműködjenek munkájuk során. Csak így valósulhat meg ugyanis a fogyasztók hatékony és erőteljes védelme.

A korábbinál sokkal szorosabb együttműködés szükséges a jövőben a fogyasztóvédelem főbb szereplői, így a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a békéltető testületek között is. Utóbbiak azok, amelyek gyors és ingyenes eljárás keretében dönthetnek fogyasztói jogviták esetén, míg az NFH egyéni jogvitában nem jár ugyan el, de hatáskörénél fogva jogosult eljárás lefolytatására, adott esetben a megfelelő szankciók alkalmazására.

Mindezek alapján fontos, hogy a két szervezet megossza egymással tapasztalatait, és – ahogy azt a fogyasztóvédelmi törvény korábban tartalmazta is – a hatóság megismerje a békéltető testületek által hozott döntéseket, amelyek alapján szükség esetén eljárást is kezdeményezhet.

Ugyancsak fontos a két szervezet együttműködése tekintetében a vállalkozások által nem teljesített békéltető testületi ajánlások nyilvánosságra hozatala, de legalább ennyire szükséges, hogy az alávetési nyilatkozatott tett, fogyasztóbarát vállalkozások nevét is megismerhessék a fogyasztók, mindezeknek pedig teret adhatna akár a hatóság honlapja is a szükséges jogszabály-módosításokat követően.

Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a hatékony fogyasztóvédelemhez tudatos fogyasztókra, és egyszersmind felkészült fogyasztóvédelmi szakemberekre van szükség, melyhez a hatóság és a békéltető testületek közös képzési, oktatási tevékenysége is segítséget nyújthatna.

Mindezek érdekében a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület kezdeményezi a jogalkotónál a szükséges jogszabály-módosításokat, így többek között a fogyasztóvédelmi törvény megváltoztatását a két szervezet együttműködése tekintetében.