Hudák Zsuzsanna tanulmánya a tulajdonjogi jogintézmény és annak átruházására vonatkozó szabályait, különösen az ingatlanokra vonatkozó jellemzőit ismerteti a polgári jogi szabályok rendelkezései és az ingatlan-nyilvántartás rendszerén keresztül.

A Szerző részletesen ismerteti és elemzi az ingatlanok tulajdonjog átruházáson keresztül történő megszerzésére, valamint az elővásárlási, a visszavásárlási és a vételi jogra vonatkozó szabályokat. A kötelmi és dologi hatállyal létesített elővásárlási, visszavásárlási és vételi jog közötti különbségtétel adja meg és foglalja egységes gondolati keretbe az írást.

Az ingatlanok tulajdonjogának átruházása – Különös tekintettel az elővásárlási, a visszavásárlási és a vételi jogra című írás letölthető és teljes terjedelmében elolvasható a Jogi Fórum publikációk mellékletében →