A baracskai büntetés-végrehajtási intézet mintegy három éve még Közép-Európa egyik legelmaradottabb börtöne volt. Két éve a pálhalmai intézetben is több javítani valót talált az ombudsman. Mára sok kifogás a múlté, sőt, a hőségriadó idején is sikerült méltó megoldást találni.

A szabadságvesztés végrehajtása humánus, oktató-nevelő, a társadalomba visszavezető legyen – összegezte Szabó Máté országgyűlési biztos a 2009 első hónapjaiban indított börtönvizsgálatai és az ajánlásai érvényesülését ellenőrző utóvizsgálatai általános célját.

Baracskán és a pálhalmai intézethez tartozó börtönökben az elmúlt években több épületet felújítottak, korszerűbb kazánokat és konyhát építettek be és nem csak a fogvatartottak, hanem a személyzet elhelyezésén is javítottak. Az átalakítás után jobbak a körülmények, a zárkák mérete, felszereltsége, a zárkákban lévő, zárható WC megfelel az elvárásoknak, de a munkálatok átmenetileg a szokásosnál nagyobb kényelmetlenséget is jelentenek. Most éppen Baracskán kell háromemeletes ágyakban összezsúfolni a tatarozás alatt álló cellák lakóit, ami – mint már Szabó Máté korábban is rámutatott – felveti az embertelen, megalázó bánásmód, illetve büntetés veszélyét. Általánosságban azonban az elítéltek mindkét intézetben emberi tartózkodásra alkalmas környezetben tölthetik le büntetésüket.

A pálhalmai intézetben az ombudsman munkatárai azt tapasztalták, hogy tettek követték a biztos csaknem két évvel ezelőtti helyszíni vizsgálata után megfogalmazott javaslatokat. Így például a női fogvatartottak mélykúti intézetében a parancsnok négyre emelte az orvos korábbi heti kétszeri rendelési idejét. Valamennyi, így a korábban kifogásolt fegyelmi zárkákban is van már folyóvíz. Az intézet házirendjét is átdolgozták, a fegyelmi elkülönítés szabályait a magasabb rendű jogszabályokhoz igazították, a nevelők korábbi létszámhiányát a parancsnok megszüntette.

Mindkét intézetben javult az élelmezés, sőt, Baracskán a fogvatartottak még egy mintaadaggal is összevethetik az étel mennyiségét, a minőségről pedig negyedévente írásban is nyilatkozhatnak. Az intézet kiemelt figyelmet fordít a fogvatartottak egészségügyi ellátására, munkáltatására, oktatásban való részvételére, a szabadidő hasznos eltöltésére. Igyekszik olyan programokat biztosítani, amelyek kis költséggel sok fogvatartottnak nyújtanak értelmes időtöltést. Több könyvtár és kondicionáló-terem áll rendelkezésre, kedveltek a hétvégi versenyek, vetélkedők, a nyelvi, irodalmi, képzőművészeti, horgászati önképző körök és szakkörök.

Az ombudsman vizsgálata Baracskán azt is megállapította, hogy az elítéltek számához képest elegendő felügyelő és nevelő dolgozik az intézetben, de több pszichológusra lenne szükség és elkerülhetetlen a két szakorvosi státusz betöltése, valamint a fogorvos rendelési idejének növelése is. Baracskán is, Pálhalmán is kevés a csomagvizsgáló berendezés, ami akár biztonsági problémát is jelenthet.

A hőségriadó idején mindkét intézetben megfelelően alkalmazkodtak a különleges helyzethez. Szabó Máté ombudsman munkatársait arról tájékoztatták, hogy Baracskán és Pálhalmán is gondoskodtak a zárkák megfelelő szellőzéséről, a napi – akár többszöri – zuhanyozásra is lehetséges volt, ámbár Pálhalmán szükség volna még néhány zuhanyozó mielőbbi felújítására. Pálhalmán az elítéltek szúnyoghálót is felszerelhettek, Baracskán pedig példaértékű, hogy – mert a biztonsági feltételeket úgy alakították ki – a fogvatartottak nap közben bármikor kimehetnek a szabad levegőre.

Az országgyűlési biztos megállapításairól tájékoztatja a belügyminisztert, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, valamint az intézetek vezetőit, egyben javasolja a még fennálló problémák mielőbbi orvoslását.