Évközi átalakulás – kiválás – esetén az átalakulás időpontjáig felmerült veszteséget az átvevő (jogutód) társaság(ok) a következők figyelembevételével érvényesítheti(k) az adóalap megállapításánál.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 17. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint az adóévben keletkezett negatív adóalapnak megfelelő összeggel (elhatárolt veszteség) az adózó a következő adóévekben csökkentheti az adózás előtti eredményét. Átalakulás esetén a jogutód a jogelődnél keletkezett és az adózás előtti eredmény csökkentéseként még el nem számolt elhatárolt veszteséget a jogelőd vagyonából a végleges átalakulási vagyonmérleg szerinti részesedése arányában érvényesítheti saját adóalapjánál. Ha az átalakulás formája kiválás, akkor a jogelődnél keletkezett elhatárolt veszteségből az átalakulás révén a jogutódo(ka)t megillető résszel a jogelőd (a fennmaradó adózó) által az adóalapjánál érvényesíthető elhatárolt veszteség összegét csökkenteni kell [Tao. tv. 17. § (7) bekezdés].

Feltéve, ha a kiválás évközben történt és annak időpontja 2009. szeptember 30-a, akkor az évközi mérlegben szereplő – a végleges vagyonmérlegben eredménytartalékba átvezetett – „negatív adóalap” még nem minősül elhatárolt veszteségnek, így azzal a jogutódoknál a 2009. adóévi adózás előtti eredmény nem csökkenthető. Ez azt jelenti, hogy a jogelődnél 2009. január 1-jétől szeptember 30-áig keletkezett veszteség elhatárolására csak év végén nyílik lehetőség, tehát a jogutódok a saját adóalapjuknál – vagyonuk arányában – azt a következő, azaz a 2010. január 1-jétől kezdődő adóévükben vehetik figyelembe a következők szerint:

  • ha a jogelőd 2009. december 31-i fordulónappal készített beszámolójában kimutatott elhatárolható veszteség összege (– 400) alacsonyabb, mint a kiválás időpontjára megállapított negatív adóalap (– 600), akkor az éves beszámolóban ténylegesen kimutatott veszteségnek a kiválás időpontjára vonatkozó vagyonmérleg arányos részének elhatárolására van mód;
  • ha a jogelőd 2009. december 31-i fordulónappal készített beszámolójában kimutatott elhatárolható veszteség összege (– 900) magasabb, mint a kiválás időpontjára számított negatív adóalap (– 600), akkor a kiválás időpontjára megállapított negatív adóalapnak az arányos része vehető figyelembe a jogutódnál a vagyonmérlegben kimutatott részesedése arányában;
  • ha a jogelőd 2009. december 31-i bevallásában pozitív adóalap kerül kimutatásra, úgy – függetlenül a vagyonmérleg (szeptember 30-i) adataitól – a jogutódok nem élhetnek a jogelődnél keletkezett „veszteség” elhatárolásával.

A fent leírtakat az alább példa szemlélteti:

Eset

December 31-i bevallásban kimutatott tényleges adóalap

Vagyonmérleg szerinti összeg

Vagyonarány a jogutódnál

Jogutódnál figyelembe vehető elhatárolt veszteség

1.

– 400

– 600

70%

– 400 * 0,70 = – 280

2.

– 900

– 600

70%

– 600 * 0,70 = – 420

3.

500

– 600

70%

0

Összegezve rögzíthető, hogy elhatárolásra bármely esetben csak a december 31-i adóalap (bevallás) ismeretében van mód, a fennmaradó társaság mindössze az éves bevallásában ténylegesen kimutatott veszteséget határolhatja el.

A fentiek – értelemszerűen – alkalmazandók a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózók esetében is.

[PM Jövedelemadók főosztálya 6056/2010. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 5227255307/2010.]