Több mint nyolcvan pedagógus és más szakember bevonásával elkezdődött a nevelést a középpontba állító új értékrendre épülő közoktatási törvény előkészítése – közölte Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár az I. Nemzeti Tanévnyitón szombaton Hódmezővásárhelyen.

A kormány arra vállalkozott, hogy rendet és biztonságot teremt az oktatási rendszer egészében. Szakít az idegen minták kritikátlan követésével, és helyettük a legnemesebb neveléstörténeti hagyományaink erejére támaszkodva, azokat a mai kor követelményeihez igazítva építi tovább és újra a magyar iskolarendszert – mondta a kereszténydemokrata politikus a rendhagyó módon nem egy oktatási intézményben, hanem az alföldi város főterén tartott ünnepségen.

Az államtitkár ígéretet tett arra: a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban mindent megtesznek annak érdekében, hogy még ebben a kormányzati ciklusban teljesítsék a közoktatással kapcsolatos vállalásaikat vagy legalábbis minden területen elindítsák azokat.

A politikus szerint erre azért is szükség van, mert az idén a tanévet elkezdő – az óvodától a felsőoktatásig – több mint kétmillió diák, szüleik és rokonaik, valamint mintegy kétszázezer pedagógus a szokottnál is magasabb hőfokú várakozással tekint a következő időszak elé.

Hoffman Rózsa beszédében – mintegy előhírnökként” – néhány fontos részletet kiemelt a tervezett lépések közül. Ezek egyike szerint az új törvény egyensúlyt teremt majd a diákok, a pedagógusok és a szülők jogai és kötelességei között.

A megújuló Nemzeti Alaptanterv kiegészül a tanítás-tanulás közös és kötelező tartalmi elemeivel, a nemzeti és egyetemes műveltség minden magyar gyermek számára biztosított átadásának garanciális feltételével. Az új tantervben a korábbinál hangsúlyosabb szerepet kap a mindennapos testmozgás, az egészségnevelés, a művészeti nevelés és a természettudományok, valamint a XXI. században történő boldoguláshoz szükséges tudáselemek – tudatta az államtitkár.

A politikus közölte, a minisztérium szakítani kíván a minőségellenes normatív finanszírozással, s amint lehet, át kíván térni a pedagógusok fizetésének és járulékainak központi, költségvetési folyósítására. Kidolgoznak egy a tanárok biztonságát, életszínvonaluk növekedését garantáló életpályamodellt.

A kormány megszünteti az egyházi intézmények hátrányos megkülönböztetését a finanszírozásban és a pályázati rendszerben, s lépéseket tesz a pedagógusképzés megújításáért, valamint a továbbképzési rendszer javításáért – mondta Hoffman Rózsa.

Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője a tanévet megnyitó beszédében hangsúlyozta, közös feladat tenni azért, hogy gyermekeink és unokáink testileg és lelkileg egészséges, bizalommal teli és bizalomra méltó értelmes és teljes életet élő, művelt fiatalokká váljanak.