Az Európai Parlament elfogadta a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett új eszközről szóló jogszabályt, melynek segítségével az uniós polgárok újabb demokratikus eszközt kaptak, mellyel hatással lehetnek az unió ügyeinek alakítására.

Az európai polgári kezdeményezés a Lisszaboni Szerződés újításaként módot ad arra, hogy legalább egymillió polgár, akik egyben a tagállamok legalább egynegyedének állampolgárai, kezdeményezze, hogy az Európai Bizottság a jogkörébe tartozó területeken jogalkotási javaslatokat terjesszen elő.

A polgári kezdeményezés szervezőinek olyan, legalább 7 főből álló polgári bizottságot kell létrehozniuk, amelynek tagjai legalább 7 tagállam lakosai. Az aláírások összegyűjtésére egyéves időkorláttal rendelkeznek, a Bizottságnak pedig három hónap áll a rendelkezésére a kezdeményezés vizsgálatára és a további eljárás megállapítására. A Tanács kérésére az európai polgári kezdeményezésről szóló jogszabály csak egy évvel a Hivatalos Lapban való közzétételét követően lesz alkalmazandó, vagyis az első kezdeményezéseket legkorábban 2012 elejétől vizsgálhatják meg.

Milyen formát ölt majd az európai polgári kezdeményezés?

A kezdeményezéseket legalább egymillió olyan polgárnak kell támogatnia, akik a tagállamok legalább egynegyedének állampolgárai egyben. A minimálisan összegyűjtendő aláírások számát e tagállamok mindegyikében az ország európai parlamenti képviselőinek számát 750-nel megszorozva határozzák meg. Az aláírókra vonatkozó életkori minimumkorlát az európai parlamenti választásokon való részvételi jogosultság korhatárával lesz azonos. A javasolt kezdeményezések a Bizottság által rendelkezésre bocsátott online nyilvántartásban kerülnek bejegyzésre. A nyilvántartásba vétel elutasítható, amennyiben a kezdeményezés nyilvánvalóan ellentétes az Európai Unió alapvető értékeivel, vagy nyilvánvalóan a Bizottság arra vonatkozó hatáskörén kívül esik, hogy a kérelemben szereplő jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be. A támogatási nyilatkozatok összegyűjtése történhet papíron vagy online, és a szervezőknek – a javaslat Bizottságnál történő nyilvántartásba vételét követően – egy év áll a rendelkezésükre, hogy összegyűjtsék a szükséges aláírásokat. A támogatási nyilatkozatok online gyűjtésének elősegítése és védelme érdekében a Bizottság technikai standardokat fog kidolgozni, továbbá költségmentes nyílt forráskódú szoftvereket fog létrehozni és működtetni.

Hogyan kezeli a Bizottság a kezdeményezéseket?

A polgári kezdeményezést – az aláírások összegyűjtését és tagállamok általi megvizsgálását követően – a Bizottsághoz kell benyújtani. A Bizottságnak ettől számítva három hónapon belül kell megvizsgálnia a polgárok által benyújtott kérelmet. Ez idő alatt a Bizottság meghallgatja a szervezőket, akik lehetőséget kapnak arra is, hogy az Európai Parlamentben szervezett nyilvános ülésen ismertessék kezdeményezéseiket. A Bizottság ezután nyilvános dokumentumban ismerteti indokolással ellátott következtetéseit a kezdeményezésről és az esetleges további eljárásról.

Védintézkedések

A megállapodás biztosítani kívánja, hogy a polgári kezdeményezés elindításának eljárásai egyszerűek, felhasználóbarátok és mindenki számára hozzáférhetőek legyenek, szem előtt tartva, hogy nem róhatnak túlságosan nagy terheket a nemzeti hatóságokra. Fontos az is, hogy a demokratikus folyamat ezen új eleme hiteles legyen, teljes mértékben tiszteletben tartsa az adatvédelem szükségességét, és kizárja a csalás vagy a visszaélés lehetőségét. Bár a polgári kezdeményezés nem befolyásolja a Bizottság kezdeményezési jogkörét, a Bizottságnak kötelessége, hogy komoly megfontolás tárgyává tegye az egymillió polgár által pártfogolt kérdéseket.