A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit és a tárgykör iránt érdeklődőket.

A közúti áru- és személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan 2011. január 1-jével a jövedéki adó visszaigényelhetőségének megteremtésével várhatóan csökken a fuvarozók költsége, mely az értékesítési termékpályán keresztül a termékek árában is pozitív hatást eredményezhet. Várhatóan megnövekszik Magyarországon a gázolaj értékesítés, melynek bevételnövelő hatása várható, függetlenül az adókedvezmény biztosításától.

Kérelmet nyújthat be a jövedéki adó visszaigénylésére azon személy (például fuvarozó vagy busztársaság), aki közúti árufuvarozásra szolgáló, legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel, nyerges vontatóval közúti árufuvarozást, vagy autóbusszal személyszállítást végez és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásba vette.

A közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végező személy a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az adó-visszaigénylési jogosultság első ízben történő érvényesítése előtt legalább 30 nappal köteles benyújtani a NAV illetékes megyei vám- és pénzügyőri igazgatósághoz.

FONTOS, hogy azon jogosult, aki 2011. első negyedévére is érvényesíteni kíván adó-visszaigénylést, annak a regisztrációra vonatkozó kérelmét legkésőbb 2011. február 15-éig be kell nyújtania a NAV-hoz. A regisztrációhoz szükséges nyomtatvány, kitöltési útmutató valamint a benyújtásra vonatkozó tájékoztató letölthető a NAV honlapjáról (http://nav.gov.hu).

A közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végező személy, amennyiben 2011. február 15-éig nem nyújtja be a regisztráció iránti kérelmét, akkor az első negyedévre vonatkozóan negyedéves bevallást nem nyújthat be. Aki ezt a bejelentést nem teszi meg, mivel az első negyedévben például nem keletkezik igényjogosultsága, akkor a következő negyedévtől a bejelentésre vonatkozó általános 30 napos bejelentési szabály teljesítése és igényjogosultsága esetén kérelmezheti naptári negyedévenként a megfizetett jövedéki adó visszaigénylését az illetékes megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságtól.

Természetesen, ha a jogosult nem választja a negyedévente történő visszaigénylési lehetőséget, akkor a megfizetett jövedéki adót naptári évente is visszaigényelheti.

A visszaigénylés legkorábban a naptári negyedévet vagy a naptári évet követő hónap 20. napjától nyújtható be.

A beszerzéskor megfizetett adóból a benzinkúton forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyával megvásárolt, vagy a jogosult magyarországi telephelyén üzemanyag-tárolásra rendszeresített üzemanyag-tankoló automatával ellátott üzemanyagtartályból elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött gázolaj után literenként 6,50 Ft visszaigényelhető.

További fontos információk:

Az adó-visszaigénylés feltétele, hogy az adó-visszaigénylésre jogosult személy
— a benzinkúton történő tankolás esetén rendelkezzen az üzemanyagkártya kibocsájtója által kiállított olyan számlával, amely tartalmazza a gázolaj adózottan történt beszerzésének időpontját, a gépjármű forgalmi rendszámát és a kilométeróra állását,
— a saját telephelyen történő tankolás esetén rendelkezzen olyan kimutatással, amely tartalmazza a tankolások dátumát, a tankolt mennyiséget rendszámonként, valamint a tankoló jármű kilométeróra állását.

Az adó-visszaigénylést kizárólag azon gázolaj után lehet érvényesíteni, amelyet 2011. január 1-én vagy azt követően vásároltak benzinkúton vagy a jogosult magyarországi telephelyén tankolt. A visszaigénylés a vásárlás, illetve a tankolás hónapját követő 12 hónapon belül érvényesíthető.

A jövedéki adó visszaigénylését a NAV által erre a célra rendszeresített bevallás nyomtatványon, elektronikus úton lehet a jogosult székhelye szerint illetékes NAV megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságnál benyújtani.

A jövedéki adó-visszaigénylési kérelmet a fenti feltételek biztosítása mellett külföldi fuvarozók is benyújthatják a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság Kiemelt Adózók és Ügyek Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságához (1135 Budapest, Frangepán u. 87.).