Újdonságok és határidők a 2010. évről benyújtandó személyi jövedelemadó-bevallásokban.

A 2010. évre vonatkozó adókötelezettség teljesítésekor a magánszemély a következő három lehetőség közül választhat:

 • önadózóként benyújtja a 1053-as teljes adattartalmú vagy csökkentett adattartalmú bevallást,
 • az adóhatóság közreműködésével egyszerűsített bevallást nyújt be,
 • a munkáltatótól (társas vállalkozástól) kéri az éves adójának a megállapítását.

Az adókötelezettség teljesítését nagymértékben megkönnyíti az állami adóhatóság közreműködésével elkészíthető egyszerűsített bevallás. Fontos, hogy amikor megkapják a NAV által küldött egységcsomagokat, azt mielőbb bontsák ki és amennyiben nincs jogszabályi tiltás, úgy éljenek az egyszerűsített bevallás lehetőségével.

Kapcsolódó Jogi Fórum konferencia

A Jogi Fórum ‘Adó- és Illetéktörvény változások – Különös tekintettel az ügyvédek számára lényeges módosításokra’ címmel 2011. február 15. napján Budapesten konferenciát szervez.

További részletek, regisztráció itt→

I. A munkáltatói adómegállapításról
A 1053-as bevallás benyújtására nem kötelezett vagy az egyszerűsített bevallás benyújtását nem választó magánszemély – ha 2010-ben kizárólag a munkáltatójától szerzett bevallási kötelezettség alá eső jövedelmet – kérheti, hogy a munkáltató, a társas vállalkozás, a polgári jogi társaság állapítsa meg az adóját.

A munkavállalók a munkáltatóhoz 2011. január 31-éig benyújtott nyilatkozatukban kérhetik az adómegállapítást. A törvény továbbra sem kötelezi a munkáltatót arra, hogy a magánszemély nyilatkozata alapján az adómegállapítást elkészítse. Ha az adó megállapítását nem vállalja a munkáltató, akkor köteles tájékoztatni a magánszemélyeket az egyszerűsített bevallás választásának a lehetőségéről.

II. Az egyszerűsített bevallásról
A magánszemély a személyi jövedelemadó megállapítási kötelezettségének az önadózás keretén belül, az állami adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallással is eleget tehet. Az egyszerűsített bevallás választása esetén, az adóhatóság a magánszemély erre irányuló nyilatkozata és a rendelkezésére álló adatok alapján, személyre szabott bevallás ajánlatot állít össze. Az ajánlat csak a magánszemélyt érintő sorokat tartalmazza.

Határidők:
2011. február 15.: A kitöltött, aláírt 1053NY nyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus formában történő visszaküldésnek határideje. 2011. április 30. Az érvényes nyilatkozat esetén az állami adóhatóság a 1053E egyszerűsített bevallást megküldi a megadott postai vagy e-mail címre, elektronikus tárhelyre.

2011. május 20.: A 1053E egyszerűsített bevallás visszaküldése postai/elektronikus úton az állami adóhatóság részére.

Fontos tudni, hogy a nyilatkozat február 15-ei benyújtási határideje jogvesztő, azaz később nem pótolható az egyszerűsített bevallás kéréséhez a bejelentés és nyilatkozat.

Azon magánszemélyek, akik érintettek lehetnek az egyszerűsített bevallással a bevallási egységcsomagban megtalálják a nyilatkozat nyomtatványt.

III. A csökkentett adattartalmú bevallásról
A csökkentett adattartalmú bevallás a korábbi évben a magánszemélyek „többsége” által benyújtott bevallások alapján elvégzett felmérés adataira alapozott új bevallási forma, mellyel jelentősen csökkenthet az adóbevallás kitöltésére fordított idő. A magánszemély a csökkentett adattartalmú bevallás egyszerű formájában – megtartva az eredeti bevallás felépítését, sorainak számozását – áttekinthetően kapja kézhez a részére szükséges lapokat.

Azon magánszemélyek részére, akik az előző évi bevallásuk alapján a csökkentetett adattartalmú bevallással érintettek lehetnek (azaz speciális jellegű jövedelmük nem volt), nyomdai úton elkészített, csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást küld az állami adóhatóság. A bevallás Internetről letöltött programmal történő elkészítése esetén „előlap” vezérelt. Az előlapon tett választástól függ, hogy a bevallásának mely lapjai, sorai tölthetőek ki! Ezt a lapot kinyomtatni és benyújtania nem kell! Azon adózó nem élhet ezzel a lehetőséggel, aki:

 • egyéni vállalkozó,
 • mezőgazdasági őstermelő,
 • személyes közreműködői díj-kiegészítést vesz figyelembe,
 • bármely formában érintett külföldről származó és/vagy külföldön is adóköteles jövedelemmel (kivéve a külszolgálatért kapott jövedelmet),
 • vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után kíván járulékot fizetni,
 • érintett ellenőrzött tőkepiaci és/vagy csereügylettel kapcsolatos tranzakciókban,
 • tartós befektetésből származó bevallás köteles jövedelme van,
 • bizonyos bevételeire tekintettel az egyszerűsített közteherviselés szabályait alkalmazta.

Ha a magánszemély a fentiek alapján nem élhetne a csökkentett adattartalmú bevallás lehetőségével, de az adóhatóság számára ilyen nyomtatványt postázott, akkor a teljes bevallás a NAV honlapjáról letölthető, vagy beszerezhető az adóhatóság ügyfélszolgálatain.

IV. A 1053-as bevallásról
Az előző évhez hasonlóan a 1053-as nyomtatványon kell bevallani, illetve elszámolni a 2010. évi személyi jövedelemadót, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, az egészségügyi hozzájárulást és az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély járulékát. Továbbá ebben az évben is visszaigényelhető a bevallásban a járulékfizetési felső határt meghaladóan levont járulék összege.

A 1053-as bevallás benyújtására előírt határidők a következők:

 • az egyéni vállalkozóknak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyeknek 2011. február 25-éig, az előző pontban nem említett magánszemélyeknek 2011. május 20-ig kell benyújtaniuk a bevallást.

A bevallás, az egységcsomagban található borítékban 2011. május 20-áig díjmentesen postára adható. A 1053-as nyomtatvány és a szükséges keretprogram (ÁNYK – AbevJava) a NAV honlapjáról letölthető és kitölthető.

Az internetes program segítségével kitöltött bevallás elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül is benyújtható.

A 2010. adóévtől nem része az egységcsomagnak a személyi jövedelemadó, illetve egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló készpénz- átutalási megbízás (csekk). Az adózó az ügyfélszolgálataink bármelyikében személyesen kérhet csekket a befizetéséhez. Ezen túl lehetőség van banki átutalással, illetve a kijelölt ügyfélszolgálatoknál bankkártyával (POS terminál) teljesíteni a kötelezettségeket.

Az egységcsomag részeként minden magánszemély tájékoztató levelet kap, amely egységesen a legfontosabb információkat tartalmazza, és főleg technikai útmutatást tartalmaz. Az elektronikus bevallók a tájékoztató levelet elektronikus formában az Ügyfélkapus tárhelyükre kapják meg.

Kérjük, hogy a bevallás kitöltését segítő útmutatót vegyék igénybe, olvassák el, mert az Interneten található program csak számszaki és néhány olyan összefüggésre „tud figyelni” és hibaüzenettel figyelmeztetni, amelyek a beírt adatok alapján összefüggésbe rendezhetők.

Az úgynevezett adóalap-kiegészítés (szuperbruttósítás) új fogalomként került a köztudatba, mellyel először a 2011. évben benyújtandó bevallásokban kell a magánszemélyeknek számolniuk. Az összevont adóalap összegét – az adóalap- kiegészítésre tekintettel – az összevonás alá eső jövedelmek 1,27-szereseként kell meghatározni. Az adó alapját – a bevallás „A” lapjának „a” oszlopát – azonban a magánszemélynek kell kiszámítania, attól függően, hogy az igazolt bevétele és költsége figyelembe vételével meghatározott jövedelem 100%-ban vagy csak 78%-ban képezi az adóalap kiegészítés alapját. Az összevont adóalap részét képező adóterhet nem viselő járandóságokra (pl. nyugdíj) az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik, azt változatlan összegben kell az összevont adóalapba beszámítani.

Változott a korábbi években megismert adótábla, a 18%-os adókulcs 17%-ra csökkent, az alsó adókulccsal számított jövedelemrész 5 millió forintra emelkedett. Az 5 millió forint feletti összevonás alá eső adóalap után 32% az adókulcs.

A 2010. évi 98 százalékos különadót nem a személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallani, de a különadó alapját az 57. sorban fel kell tüntetni, mivel azt egyes kedvezményekre (például az adójóváírásra) vonatkozó értékhatárok számítása során figyelembe kell venni.

2010. augusztus 16-tól a testkultúra, különösen a sport fejlődésének előmozdítására figyelemmel, a sportolók és a sporttal kapcsolatos tevékenységet folytató magánszemélyek is választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint adózást. Az ekho szerinti adózásra jogosító bevételi határ a 2010. adóévben 25 millió forint, első osztályú sportolók esetében 50 millió forint.

A visszaigényelhető adót, járulékot ebben az évben is a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban 2011. március 1-jétől kaphatják meg az adózók. Előnyösebb helyzetben vannak, akik elektronikusan teljesítik a bevallási kötelezettségüket, mert részükre korábban, már 2011. február 1-jétől kiutalható a visszajáró összeg.

Befizetendő adó esetén az adózók ismét élhetnek a kedvező részletfizetési lehetőséggel. A vállalkozási tevékenységet nem folytató, áfa fizetésre nem kötelezett magánszemély az adóbevallásban megállapított 100 ezer forintot meg nem haladó személyi jövedelemadóját havi egyenlő részletekben, legfeljebb négy hónap alatt pótlékmentesen megfizetheti.

V. Tipikus hibák a bevallások kitöltése során
A magánszemélyek a bevallás főlapján követik el még mindig a legtöbb hibát, a legjellemzőbb hiba, az adózó aláírásának hiánya. Gyakori a téves adóazonosító szám feltüntetése is – például a férj adóazonosítóját írja be a feleség – ilyenkor a bevallás hibásnak minősül, függetlenül attól, hogy számszakilag tökéletes a kitöltése. Szintén gyakran előfordul, hogy nem jelölik meg a bevallás főlapján, ha a visszaigényelhető összeget vissza szeretnék kérni a magánszemély.

VI. Költségtakarékos nyomtatás
Kialakítottuk az ún. „kivonatolt nyomtatás” lehetőségét, melynek lényege, hogy kizárólag a bevallásban adattal kitöltött sorok/oszlopok kerülnek kinyomtatásra, de emellett az eredeti bevallás is megtalálható. A kivonatolt nyomtatás mellett tehát a bevallás eredeti bevallásként funkcionál, azaz tartalmában és küllemében bevallásként elfogadható.

A kivonatolt nyomtatás során külön lapon jelenik meg a 2D pontkód, amely a bevallás összes „értékes adatát” tartalmazza. Kérjük, hogy ezt a lapot aláírva szintén nyújtsa be!

A kivonatolt nyomtatással – a bevallók számára tekintettel akár nemzetgazdasági szinten is érzékelhető – nyomtatópapír és nyomtatófesték megtakarítás érhető el.

VII. A személyi jövedelemadó 1+1 százalékának felajánlásáról
A személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról rendelkező nyilatkozat ebben az évben is a bevallás részét képezi. Így az a magánszemély, aki egyszerűsített bevallást ad, vagy az állami adóhatóság közreműködése nélkül készíti el a bevallását, az EGYSZA lap kitöltésével rendelkezhet az általa megjelölt kedvezményezettek javára. A rendelkezés más módokon is lehetőség van azzal az újdonsággal, hogy a bevallás mellett megküldött kis borítékban elhelyezett nyilatkozaton már nem lehet az szja 1+1 százalékáról rendelkezni.

VIII. A 98% különadó kötelezettség technikai kérdéseiről
A munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő 98 százalékos különadóra vonatkozó rendelkezések 2010. december 30-án léptek hatályba! Azokat a 2005. január 1-jét követően megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni.

A 2010. december 30-án és 31-én kifizetett különadó-köteles jövedelemről a magánszemélynek nem a 2010. évről benyújtandó 1053-as bevallásában kell elszámolnia, hanem a különadó kötelezettség teljesítésére rendszeresített 1053K jelzésű bevallásban. Ez a bevallás szolgál a 2005. január 1. és 2010. december 30-a közötti időszak különadó kötelezettségének bevallására is. A magánszemély a 1053K bevallását a 2010. évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásra előírt határidőig (2011. február 25-éig vagy 2011. május 20-áig) nyújtja be, és az adót is eddig az időpontig fizeti meg.

A kifizető magánszemélyenkénti és a jövedelem juttatásának éve (évei) szerinti bontásban 2011. március 31-éig adatot szolgáltat az 53K számú elektronikus űrlapon az állami adóhatóságnak az általa kifizetett különadó-alapot képező összegről, valamint jogcímenként megbontva, az abból levont, a különadó fizetésére kötelezett magánszemélyt terhelő közterhekről, melyek a különadó előlegét képezik. A magánszemély kérésére a kifizető az igazolásban szereplő és más szükséges adatokról a kérés beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatja a magánszemélyt.