Az adóhatóság túllépi az ügyintézési határidőt, illetve nem válaszol az ügyfelek beadványaira – panaszolták többen Szabó Máté ombudsmannak.

Pedig az állampolgári jogok országgyűlési biztosa már több, mint egy éve felkérte az adóhatóság elnökét, hogy valamennyi irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetőjét figyelmeztesse az ügyintézési, eljárási határidők betartásának fontosságára és kérje fel az illetékes vezetőket, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt az egyes szakterületek együttműködésére. Az újabb panaszok nyomán az országgyűlési biztos megismételte a kérését.

A 2009 végén kiadott ombudsmani jelentés az ügyintézési határidő túllépése mellett bizonyos mértékű szervezetlenséget is feltárt az adóhatóság működésében. A különböző szakterületek kommunikációs hiányosságai hozzájárulhattak a nem megfelelő és elhúzódó ügyintézéshez. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa mindebben a jogbiztonság követelménye és a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének lehetőségét látta. Ezért felkérte az adóhatóság elnökét, hogy valamennyi irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetőjét figyelmeztesse az ügyintézési, eljárási határidők betartásának fontosságára, továbbá kérje fel az illetékes vezetőket, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt az egyes szakterületek együttműködésére.

Az azóta eltelt időszakban azonban további panaszok érkeztek a biztoshoz, amelyekben azt sérelmezték, hogy az adóhatóság nem válaszol a beadványokra, illetve késedelmesen jár el, hoz határozatot. Az adóhatóság elnöke – ombudsmani megkeresésre – több esetet is megvizsgáltatott, és maga is az ügyintézési határidők túllépését, adminisztratív hibákat, a válaszadás és a határozathozatal elmaradását állapította meg.

Az adóhatóság elnöke minden alkalommal intézkedett a hibák kijavításáról és figyelmeztette az érintett szervezeti egységek vezetőit az eljárási szabályok betartására, az ügyek tanulságainak figyelembevételére. Az ombudsman ezért nem adott ki valamennyi ügyben jelentést, azonban ismételten felhívta a figyelmet az ügyintézési, eljárási határidők betartásának garanciális jelentőségére, a közigazgatás törvényes és hatékony működésének egyszerre érvényesülő követelményére.