Az ügyész indítványára zárt tárgyalással folytatódik a Hunvald-ügy csütörtök reggel kezdődött büntetőpere a Fővárosi Bíróságon.

A sok százmilliós önkormányzati korrupció vádjával indult ügyben a vádirat ismertetése és a sértett VII. kerületi önkormányzat jogi képviselőjének felszólalása után az öttagú bírói tanács elnöke jelezte, hogy egy minősített irat is érkezett az ügyészségtől.

Ekkor a tárgyaló ügyész kérte az államtitkot tartalmazó dokumentum zárt tárgyaláson való ismertetését. A kérésnek a bíróság helyt adott.

Az ügyben a bíróság már korábban, a tárgyalás előkészítése során számos közokirat-hamisítással kapcsolatos vádpontban az ötödrendűtől a tizenhetedrendű vádlottig tizenhárom ember esetében elévülés miatt megszüntette az eljárást. Ezt az ügyészség már megfellebbezte, így ezekben a vádpontokban az elévülés miatti megszüntetés kérdéséről a Fővárosi Ítélőtáblának kell majd rövidesen végleges döntést hoznia.

A tizenhárom megszüntető határozattal érintett vádlott közül kilencnél az elsőfokú bíróság szerint elévült cselekményeken túl más cselekmények miatt nem emelt vádat az ügyészség. Ha a másodfokú bíróság is osztja a Fővárosi Bíróság álláspontját az elévülés kérdésében, akkor a kilenc vádlottal szemben – jobbára olyanokról van szó, akik “strómanként” voltak érintettek a vádbeli ingatlanügyletekben, nevüket adták csalárd szerződésekhez – megszűnik a büntetőper, így akár tizenhatra is csökkenhet az eredetileg 25 vádlottas per.

A több mint százoldalas vádirat ismertetése végén az ügyész az elsőfokú bíróság elévülés címén hozott megszüntető határozatára, illetve az e vonatkozásban a táblabíróság előtt folyó másodfokú eljárásra tekintettel “jelen pillanatban” megvádolt tizenhat személyről beszélt, akik közül tizennégyen jöttek el a csütörtöki első tárgyalásra.

A korrupciós ügyben az ügyészség Hunvald György VII. kerületi volt szocialista polgármestert, Gál Györgyöt, a VII. kerületi önkormányzat gazdasági bizottságának volt szabad demokrata elnökét és 23 más személyt vádol súlyos bűncselekményekkel, hűtlen kezeléssel, csalással, vesztegetéssel és hivatali visszaéléssel, amelyeket részben bűnszervezetben követtek el. Az ügyészség szerint a bűncselekményeket sok százmilliós kárt okozó ingatlanügyletekkel, több tízmilliós fiktív tanácsadói szerződésekkel, illetve több milliós kárt okozó önkormányzati lakáskiutalásokkal, kedvezményes eladásukkal valósították meg.