A British Sky Broadcasting Group plc és Pace plc kontra The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs ügy.

A merevlemezzel ellátott dekódereket – mint a Sky+-box – vámjogi szempontból kommunikációs funkcióval rendelkező „set-top boxként” és nem felvevőkészülékként kell besorolni. Ezért vámmentességet élveznek, és nem szabható ki rájuk 13,9%-os vámtétel.

Az uniós jog meghatározza a harmadik országból az Európai Unióba importált tárgyakra alkalmazandó vámtételeket. Így a termékek besorolási rendszere és az egyes kategóriákra alkalmazandó vámtarifák az évente a Bizottság által közzétett Kombinált Nómenklatúrában szerepelnek. E Nómenklatúra – szintén a Bizottság által közzétett – magyarázó megjegyzései kiegészítő információt szolgáltatnak a termékek besorolását illetően. A Kombinált Nómenklatúra a nemzetközi szintű harmonizált áruleíró és kódrendszeren alapul, amelyből nagyrészt átveszi a besorolási vámtarifákat.

A British Sky Broadcasting, az Egyesült Királyságban a legnagyobb digitális műholdas televíziós szolgáltatást nyújtó társaság, a Pace társaság által a Sky számára gyártott, „Sky+-box”  elnevezésű, műholdas televíziós adás vételére alkalmas készülékeket importál. E kommunikáció funkcióval ellátott „set-top box” rendelkezik egy merevlemezzel, amely lehetővé teszi a végső felhasználó számára a Sky által sugárzott programok felvételét. A Sky és a Pace vitatták a The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (brit vámhatóságok) azon határozatát, amelyben a Sky+-boxot a Kombinált Nómenklatúra magyarázó megjegyzéseinek megfelelően felvevőkészülékként sorolták be. Úgy vélik, hogy a Sky+-boxot kommunikációs funkcióval rendelkező „set-top boxként” kell besorolni. A felvevőkészülékek 13,9 %-os vámtétel alá tartoznak, míg a „set-top boxok” vámmentességet élveznek. Az ezen ügyekben eljáró First-tier Tribunal (Tax Chamber, Egyesült Királyság) a Bíróságot kérdezi a Sky+-box megfelelő besorolásáról.

A mai napon hozott ítéletével a Bíróság azt a választ adja, hogy a merevlemezzel rendelkező olyan dekódereket, mint a „Sky+-box”, kommunikációs funkcióval rendelkező „set-top boxként” és nem felvevőkészülékként kell besorolni.

E tekintetben a Bíróság emlékeztet arra, hogy ami az elektromos készülékeket illeti, a több funkcióval rendelkező és különböző kategóriákba besorolható gépeket a készüléket jellemző fő funkció alapján kell besorolni. A Sky+-box típusú dekódert olyan televíziós szolgáltatást nyújtó társaságoknak árusítják, mint a Sky, amelyek azokat az ügyfeleik rendelkezésére bocsátják, hogy ezen utóbbiak hozzáférhessenek a szolgáltatók programjaihoz. Következésképpen azt a fogyasztót, aki olyan szolgáltatónál fizet elő, mint a Sky, alapvetően a felkínált televíziós programokhoz való hozzáférés lehetősége motiválja, és ezért egy olyan „set-top boxot” kell beszereznie, mint a Sky+-box. A fogott televíziós programok felvételének lehetősége, amely e modellel még együtt jár, csak kiegészítő szolgáltatás.

A fogyasztó e termék kiválasztása során elsősorban nem a felvétel funkcióját, hanem a televíziós jelek dekódolásának a funkcióját keresi akkor is, ha a felvétel lehetősége vagy a felvehető programok óraszáma befolyásolhatja döntését. E megállapítást megerősíti az a tény, hogy a Sky+-box nem teszi lehetővé a más külső forrásból (televíziós adás vételére alkalmas készülékek, kamera vagy videofelvevő) származó videotartalom felvételét, hogy nem képes külső hordozókon, – mint DVD-k vagy videokazetták – található videotartalmak lejátszására, illetve nem teszi lehetővé videotartalom ilyen külső hordozókra történő felvételét. Így a Sky+-boxot alapvetően televíziós jelek vételére használják, és e funkció szorosan e készülékhez tartozik. Ez tehát annak fő funkciójának minősül, míg a felvétel funkciója csak másodlagos. Következésképpen a Kombinált Nómenklatúra magyarázó megjegyzéseit, amelyre a Commissioners a határozatukat alapították, e tekintetben figyelmen kívül kell hagyni.

Emlékeztető:

Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.