A Magyar Helsinki Bizottság jelentése részletesen bemutatja az ideiglenes “őrzött szállásokon” (fogdákon) tett 2010-es látogatások tapasztalatait, és ismerteti a fogvtatartás fizikai körülményeire vonatkozó megállapításait.

A jelentés ajánlásokat fogalmaz meg többek között az idegenrendészeti őrizet körülményeinek javítására, az őrzési feladatokat ellátó rendőrök alaposabb felkészítésére, valamint a fogvatartottak számára elérhető pszicho-szociális segítség biztosítására vonatkozóan.

A Helsinki Bizottság sürgeti, hogy pusztán jogellenes határátlépés miatt soha ne tartsanak fogva gyermekeket és olyan személyeket, akik esetében nem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy betöltötték a 18. életévüket, mert a jelenlegi fogvatartási körülmények alkalmatlanok gyermekek elhelyezésére.

A Bizottság hangsúlyozza, a sérülékeny csoportokhoz tartozó fogvatartottak – például várandós nők, kisgyermekes családok, idősek és fogyatékossággal élők – esetén a hatóságoknak törekednie kell arra, hogy az őrizet elrendelése ne legyen automatikus, továbbá a lehető leghumánusabb alternatív intézkedéseket alkalmazza.

A jelentés mellékletét képezik az Országos Rendőr-Főkapitányság megjegyzései.

A Bevarrva – Idegenrendészeti őrizet Magyarországon (2010) című jelentés elérhető angol és magyar nyelven.