A kormány, az önkormányzati szövetségek, a rendőrség, valamint polgárőr és kisebbségi szervezetek delegáltjaiból álló, 18 tagú bűnmegelőzési testület felállításáról döntött a kormány. Az NBT dolgozza ki a társadalmi bűnmegelőzés új nemzeti stratégiáját.

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) létrehozásáról döntött a kormány – derül ki a keddi Magyar Közlönyben megjelent határozatból. A kormány a tanácsot “a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására” állította fel.

Az NBT feladatai közé tartozik a kormányhatározat értelmében a társadalmi bűnmegelőzés új nemzeti stratégiája tervezetének kidolgozása. A tanács javaslatokat dolgoz ki a kormány számára a társadalmi bűnmegelőzési programok és feladatok megvalósítását szolgáló erőforrások elosztására és felhasználására; kezdeményezi és ösztönzi a bűnözést gerjesztő folyamatok és a bűncselekmények elkövetését elősegítő okok, körülmények ellen ható intézkedéseket; kezdeményezi a társadalmi bűnmegelőzés különböző területeit érintő jogszabályok megalkotását; közreműködik az egységes országos bűnmegelőzési felvilágosító és tájékoztatási rendszer, valamint a társadalmi bűnmegelőzési képzés szakmai követelményei kialakításában.

Az NBT elnökét a miniszterelnök nevezi ki, társelnökei a belügyminiszter, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter, velük együtt a tanács legfeljebb 18 tagú lehet. Az NBT további egy-egy tagjára az igazságügyért, az oktatásért, a foglalkoztatáspolitikáért, az önkormányzatokért, továbbá az infrastruktúráért felelős államtitkárok, valamint a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának vezetője, az országos rendőrfőkapitány és a vidékfejlesztési miniszter tesz javaslatot.

A kormány felkéri a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökét, az Országos Polgárőr Szövetség elnökét, a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület elnökét és az Országos Roma Önkormányzat elnökét, hogy tegyenek javaslatot az NBT további egy-egy tagjára. Az NBT elnökének személyére a belügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter együttesen tesz javaslatot a miniszterelnöknek.

A kormány döntése értelmében hatályát veszti a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló kormányhatározat, amely még 2003-ban bizottsággá alakította át az Országos Bűnmegelőzési Tanácsot.