A Magyar Bírói Egyesület elnöksége az alaptörvény elfogadása után a bírák nyugdíjazásával kapcsolatban közleményt adott ki.

A Magyar Bírói Egyesület korábbi álláspontját fenntartja, de tényként kezeli, hogy az országgyűlés elfogadta az alaptörvényt.

Álláspontja szerint a bírói nyugdíjkorhatár tekintetében bekövetkező változások hatályba lépéséhez, és az ezt követően szükségessé váló intézkedések megtételéhez olyan átmeneti rendelkezések meghozatala szükséges, amelyek biztosítják az igazságszolgáltatás további zavartalan működését és orvosolják a bírói kar egy részét érintő hátrányos intézkedéseket.

A Magyar Bírói Egyesület, mint érdekképviseleti szervezet, kötelességének és feladatának tekinti megfogalmazni kifogásait az új rendelkezések fokozatos bevezetésének hiánya miatt.

Az alaptörvény e rendelkezései csak a sarkalatos törvényekben rögzített egyéb nem mellőzhető szabályozással együtt felelnek meg az európai értékrendnek, és csak így szolgálhatják az igazságszolgáltatás hatékonyságának javítására irányuló erőfeszítéseket. A Magyar Bírói Egyesület meggyőződése szerint a nyugdíj korhatárra vonatkozó új, immár alaptörvényi szintű rendelkezések – a nyugállományba vonuló bírák méltányolható érdekeinek figyelembevételével – csak akkor garantálják a nemzetközileg elfogadott és irányadó ajánlások érvényesülését, ha a nyugdíjba kényszerülő bírák megfelelő egzisztenciális védelemben részesülnek.

A nyugdíjkorhatár csökkenése a bírói karban generációváltást is eredményez. A színvonalas és hatékony igazságszolgáltatás megköveteli, hogy a legkiválóbb jogászok válasszák élethivatásul a bírói pályát, ami indokolttá teszi a titkári és a bírói életpálya felülvizsgálatát is. A Magyar Bírói Egyesület – alapszabályában foglalt kötelezettsége alapján – a bírák érdekében igényli a bírák helyzetét érintő jogszabályok – így a sarkalatos törvények – véleményezésében történő részvétetelét.

Budapest, 2011. április 18. napján

A Magyar Bírói Egyesület
E l n ö k s é g e