A vonatkozó jog részleges mellőzésével, egyszerűen javítható adminisztratív hibákra hivatkozva a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 2007-ben visszavonta a Determin Zrt. pénzügyi szolgáltatási engedélyét, egyúttal elrendelte a cég kényszer-végelszámolását. Az ügyben közel négy év eltelte után a Legfelsőbb Bíróság szolgáltatott igazságot.

A cégbezáró PSZÁF-határozat felfüggesztését a Determin Zrt. azonnal kérte az illetékes bíróságtól, azonban az első és másodfokú bíróság nem látta indokoltnak a kérés teljesítését. A cég “kivégzése” azonban mégis meghiúsult, mert az eljáró cégbíróság észlelte, hogy a PSZÁF végelszámolásra vonatkozó rendelkezése nem felel meg a jogszabályoknak. Szintén a PSZÁF kezdeményezésére a Determin Zrt. ügyfeleit nyom nélkül, teljes terjedelemben törölték a Központi Hitelnyilvántartó Rendszerből.

Hogy eljárása teljes körű legyen, büntetőfeljelentést is tett a PSZÁF ismeretlen tettes ellen, így a PSZÁF megrendelésére a nyomozó hatóság – pénzügyi szakértővel felfegyverkezve – azóta is keresi azt a cselekményt, amit valaki nyakába lehetne varrni.

A hibát hibára halmozó hatósági és bírósági eljárások végére tett pontot a Legfelsőbb Bíróság, hatályon kívül helyezve illetve megváltoztatva az ügyben meghozott határozatokat. A tanulságos történet és a vonatkozó fontosabb dokumentumok teljes terjedelemben hozzáférhetők a www.determinhitel.hu weboldalon.