Az Észak-Afrika felől érkező menekülthullám miatt a Bizottság felülvizsgálta a schengeni rendszer működésére vonatkozó szabályokat, és adott esetben akár a belső határokon történő határellenőrzés visszaállítását is elképzelhetőnek tartja. A Bizottság tegnap ismertette elképzeléseit a schengeni rendszer megerősítésével kapcsolatban.

A schengeni rendszerrel kapcsolatos kérdések jelenleg valamennyi uniós intézmény napirendjén kiemelt helyen szerepelnek: míg Románia és Bulgária a schengeni térséghez való csatlakozásra készül, és az ehhez szükséges jóváhagyásra vár, addig Franciaország és Olaszország az Észak-Afrika felől érkező menekülthullám miatt az Unió belső határainak ellenőrzését szorgalmazza.

A schengeni rendszer működésével kapcsolatban felmerült aggályok nyomán a Bizottság leszögezte: továbbra is kiáll a határok nélküli Európa mellett, továbbra is védeni és támogatni kívánja a schengeni együttműködést, amelyet az EU-integráció egyik legfontosabb vívmányának tart.

A testület ugyanakkor elismeri, hogy a jelenleg előállt helyzetre az Uniónak nem minden esetben állnak rendelkezésre megfelelő eszközök, ezért a külső határok hatékony ellenőrzése érdekében az értékelési mechanizmus javítását javasolja. A schengeni térség biztonságának szavatolása érdekében a Bizottság úgy véli, hogy rendkívül kivételes körülmények között – például ha a külső határ egy része váratlanul intenzív nyomás alá kerül – szükség lehet a belső határokon való ellenőrzés korlátozott mértékű visszaállítására.

A Bizottság az alábbi aspektusok tekintetében javasol további intézkedéseket:

  • A közös európai menekültügyi rendszer 2012-ig történő kialakítása, az Unió alapvető értékeivel és nemzetközi kötelezettségeivel összhangban.
  • A határellenőrzés és a schengeni igazgatás megerősítése a következők érdekében: az illegális bevándorlás kezelése, az EU külső határainak a tagállamok általi hatékony ellenőrzése az uniós jog szabályaival és szellemével összhangban, valamint az uniós migrációkezelési rendszer hatékonyságával szembeni bizalom kialakítása.
  • Célzottabb legális bevándorlás, az Unióban szükséges készségekkel és képességekkel rendelkező személyek bevándorlásának megkönnyítése a várható munkaerő- és készséghiány, valamint a munkaképes korú népesség számának várható hanyatlásának enyhítése érdekében.
  • A legális bevándorlók integrációjával kapcsolatos tagállami megközelítések és bevált módszerek megosztása, amelynek révén maximalizálható a bevándorlás gazdasági haszna, és biztosítható a szociális harmónia az Unión belül.
  • Stratégiai megközelítés kialakítása a harmadik országokkal a migráció terén folytatott együttműködéssel kapcsolatban, amelynek célja a legális bevándorlási lehetőségek javításán keresztül a munkaerő mozgásának megkönnyítése, ezzel egyidejűleg pedig az illegális bevándorlás megelőzése.

A Bizottság jelen javaslatát először a Bel- és Igazságügyi Tanács május 12-i rendkívüli ülésén vitatják meg, amelyet vita követ majd az Európai Tanács június 24-i ülésén. A közleményt követő hetekben és hónapokban további kezdeményezésekre kerül sor. A migrációs csomagot május 24-én terjesztik a biztosi testület elé elfogadásra.

Háttér

Az év eleje óta számos észak-afrikai ország – elsősorban azonban Líbia – lakói kényszerültek tömegesen elhagyni lakhelyüket. A legutóbbi becslések szerint több mint 650 000 ember menekült el a líbiai erőszak következtében. Ezeket az embereket a környező országok fogadták be (elsősorban Tunézia és Egyiptom). A menekülők közül azóta többen – egyes esetekben segítséggel – visszatértek hazájukba.

Több mint 25 000, főleg Tunéziából, illetve kisebb mértékben egyéb afrikai országokból származó bevándorló menekült az EU-ba, Olaszország (főleg Lampedusa szigete) vagy Málta partjain érve földet. Mindkét országra erős migrációs nyomás nehezedik. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és migránsok mellett jelentős számban hagyták el Líbia területét különféle nemzetiségek is (szomáliaiak, eritreaiak, szudániak), akik közül néhányan szintén Olaszországba és Máltára mentek. Mindez fokozódó nyomás alá helyezte egyes uniós tagállamok védelmi és befogadó rendszereit.