A képviselők megszavazták, hogy a Parlament és a Bizottság lobbisták és más érdekérvényesítő szervezetek nevét tartalmazó nyilvántartását egyesítsék.

Arra is kötelezné a Ház a képviselőket, hogy jogalkotási jelentéseikhez csatoljanak egy függeléket, melyben felsorolnak minden olyan lobbistát, akikkel az adott téma kidolgozása során kapcsolatba kerültek. A Parlament szeretné, hogy a Miniszterek Tanácsa is csatlakozzon a nyilvántartáshoz, és kötelezővé tenné a regisztrációt is.

A néppárti, olasz jelentéstevő Carlo Casini szerint a változtatások „egy komoly előrelépést jelentenek az átláthatóság irányába. Ebből is látszik, hogy a Parlament számára az átláthatóság egy alapvető érték.”

A közös nyilvántartás növeli az intézmények átláthatóságát, mert az állampolgárok egy helyen megtalálhatnák az összes olyan személy és szerv nevét, akik az uniós intézményekkel kapcsolatban vannak. Ez az egyszerűsített rendszer az érdekképviseletek regisztrációját is megkönnyíti.

Az új, ún. „átláthatósági nyilvántartás” egyesíti a már most is létező parlamenti és bizottsági listákat. Erről 2010 novemberében egyezett meg a két intézmény. Az új név azért volt szükséges, mert a nem kereskedelmi tevékenységet folytató szervezetek, kutatóintézetek, egyházi szervezetek nehezen voltak hajlandóak egy „lobbi-nyilvántartáshoz” csatlakozni.

Kötelező vagy önkéntes regisztrációt?

Bár több képviselő is szerette volna, ha kötelezővé tennék a lobbisták nyilvántartásba vételét, a jelenlegi javaslat szerint ez önkéntes lenne. Ugyanakkor a parlamenti épületekhez való hozzáférés, úgy, mint eddig is, kötelező akkreditációhoz kötött. A Parlament felszólítja a Tanácsot, hogy szintén csatlakozzon a közös nyilvántartáshoz, és örömét fejezte ki, hogy ezzel kapcsolatban pozitívan nyilatkozott.

A szabályrendszer javítása

A képviselők megszavazták azt is, hogy a Parlamentben készülő jogszabályokhoz függeléket kelljen csatolni, amelyben a jelentéstevőknek az összes lobbista nevét fel kellene sorolniuk, akikkel munkájuk során kapcsolatba léptek.

A közös nyilvántartásban az is újítás, hogy elérhetővé válnak új adatok, például hogy egyes érdekképviseleteknek hány megbízottja van kapcsolatban az Unió intézményeivel, és hogy mennyi és milyen anyagi vagy egyéb támogatást kaptak uniós forrásokból. Tisztázták a panaszok kivizsgálására és az esetleges szankciókra irányuló eljárások menetét is.

Egy kapcsolódó szavazás során a képviselők arról is döntöttek, hogy amint egy EP-képviselő pénzügyi helyzetében változás történne, ezt kötelessége azonnal feltüntetni a nyilvános vagyonnyilatkozatában.

Háttér

A Parlamentnek 1996 óta van egy lobbi-nyilvántartása, a Bizottságnak 2008 óta. Abban az évben az EP egy közös, a Tanácsot is magába foglaló, nyilvántartás létrehozatalát kérte. A Parlament és a Bizottság egy közös munkacsoportja 2010-re novemberére dolgozott ki egy megoldást a közös nyilvántartásra. A mai szavazás után ez idén júniusban már életbe is léphet.