A versenytörvény a GVH elnökének feladatául szabja a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrája fejlesztésében való közreműködést.

E feladat ellátására elkülönült szervezeti egységet hozott létre a GVH, Versenykultúra Központ (GVH VKK) néven. A GVH VKK éves munkaterv alapján látja el feladatait.

A GVH VKK célja, hogy tevékenységével a GVH hozzájáruljon a verseny társadalmi elfogadottsága, a jogkövető magatartás, a versenybarát és a tudatos fogyasztói döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet elősegítéséhez, illetve a fogyasztói tudatosság növelése érdekében a magyarországi és európai uniós versenykultúra, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrája, továbbá a regionális versenyjogi intézményrendszer fejlesztéséhez. Utóbbi tevékenységének keretében a GVH VKK feladatkörébe tartozik az OECD és a GVH által közösen létrehozott OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) feladatainak az ellátása is. A Központon belül elkülönülten működő ROK a GVH és az OECD szakmai hátterére építve nyújt segítséget képzések formájában elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai országok számára.

A GVH VKK idei munkaterve alapján célul tűzte ki egyebek mellett az elektronikus infrastruktúra fejlesztését, azon belül a honlap teljes körű megújítását és az e-közigazgatás bevezetésének előkészítését. A Központ idén fejezi be Simon Bishop és Mike Walker: The Economics of EC Competiton Law című szakkönyve magyar nyelvű megjelentetését. Az idei évben a GVH VKK meg kívánja erősíteni a tömegkommunikáció területén történő megjelenéseit, valamint a korábbi jól bevált gyakorlatnak megfelelően részt kíván venni a Sziget Fesztivál Civil Sziget részén. Az elmúlt évekhez hasonlóan a GVH VKK az idei év során is tervezi aktuális versenyjogi vagy versenypolitikai kérdések megvitatására szemináriumok és konferenciák szervezését, beleértve a 2007 óta rendezett ebédidős beszélgetéseket is. Ebben az évben már tizenkettedik alkalommal hirdeti meg a Központ „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” elnevezésű tanulmányi pályázatát, míg immár hatodik alkalommal tervez „Versenykultúráért” díjat adományozni a versenykultúra fejlesztésében kiemelkedő szerepet vállaló szakemberek munkájának elismeréseként. Mindezeken felül, a GVH VKK a hivatalon kívüli szervezetek versenykultúrát és a fogyasztói tudatosságot fejlesztő munkáját segítő pályázatait is meg kívánja nyitni az év során.

A 2011-es év teljes munkaterve megtalálható a GVH-VKK honlapján.