Holtpontra jutott szerdán az európai atomerőművek biztonsági felülvizsgálatának tárgyköréről és szempontrendszeréről folyó egyeztetés.

Holtpontra jutott szerdán az európai atomerőművek biztonsági felülvizsgálatának tárgyköréről és szempontrendszeréről folyó egyeztetés, miután az Európai Bizottság váratlanul több olyan módosító javaslattal állt elő a múlt pénteki kompromisszumos szöveghez képest, melyek a nemzeti regulátoroknál azonnal kiverték a biztosítékot.

Brüsszeli értesülések szerint az országok egy jelentős csoportja – így többek között Finnország, Szlovákia, Svédország, Spanyolország, Franciaország és Nagy-Britannia – azon a véleményen van, hogy vagy vissza kell térni a pénteki kompromisszumos javaslathoz, vagy fel kell hagyni a stressz-tesztek gondolatával.

A feleknek elvben a június 10-i energiaügyi tanácsülésig kellene dűlőre jutniuk, tekintve hogy Günther Oettinger energiaügyi EU-biztosnak az ülésen be kell számolnia a tagországok felé a stressz-tesztekkel kapcsolatos fejleményekről. Brüsszeli források azonban a BruxInfónak úgy vélekedtek, hogy a szerdai módosító javaslatok után erre vajmi kevés az esély.

A BruxInfo értesülése szerint a javasolt változtatások mindjárt a dokumentumtervezet címénél kezdődnek, amit a Bizottság szeretne az európai nukleáris szabályozó hatóságok egyoldalú deklarációjából a Bizottságot, mint részes felet is magában foglaló „közös megállapodássá” átalakítani. Brüsszeli források szerint a dokumentum jellegének ilyetén megváltoztatása megerősítené a Bizottság szerepét az esetleg később felmerülő módosítások során.

Szintén a Bizottság szerepét erősítené az a kitétel, mi szerint joga lenne speciális munkacsoport felállítását kezdeményezni annak érdekében, hogy megoldást keressen azokra a biztonsági kockázatokra (beleértve esetleges terrortámadásokat is), melyeket előzetesen a Tanáccsal konzultálva állapítanak meg.

Ehhez képest a tervezet eredeti szövegében a Tanácsnak lenne mandátuma munkacsoport felállítására, melynek munkájába bevonná a Bizottságot is. Amennyiben sor kerülne a munkacsoport felállítására, annak pontos mandátumát tanácsi konklúzió határozná meg.

A BruxInfo értesülése szerint a Bizottság szerdai „akcióját” a tagországok zöme megdöbbenéssel fogadta. A regulátorok ugyanis azzal mentek haza a múlt heti ülésről, hogy van egy kompromisszumos szövegjavaslatuk, aminek már csak a pontos szövegezését vizsgálják az érintett országok. „Ehhez képest a Bizottság olyan javaslatokkal állt elő szerdán, ami alapjában változtatna meg tartalmi elemeket” – közölte egy brüsszeli forrás.

Amint arról a BruxInfo korábban már beszámolt, Németország és Ausztria fenntartásai hátráltatták múlt pénteken az atomerőművi stressz-tesztekről a nemzeti regulátorok brüsszeli találkozóján formálódó konszenzust.

A péntek estig tartó kétnapos ülés vége felé közeledve a BruxInfónak nyilatkozó források részleges konszenzust jósoltak a tervezett vizsgálatok tárgykörét és a vizsgálati eredmények auditálási mechanizmusát illetően, tekintettel Németország és Ausztria pozíciójára, melyek ellenezték, hogy a terrorcselekmények és egyéb, ember okozta kockázatok vizsgálata az extrém természeti viszonyok jelentette kockázatoktól részben elkülönítve, és a nyilvánosság kizárásával történjen.

Értesülésünk szerint a regulátorok többsége és az Európai Bizottság késznek mutatkozott péntek délután egy olyan kompromisszumos megoldás elfogadására, amely a terrorcselekményekkel kapcsolatos vizsgálatokat csak részben utalná a nemzeti atomenergia felügyeleti hatóságok hatáskörébe. A megosztás szakmai források szerint úgy festene, hogy az atomerőművet üzemeltető társaság a hatóság által meghatározott szempontok alapján megvizsgálná, milyen addicionális cselekvési lehetőség marad egy esetleges katasztrófa elkerülésére abban az esetben, ha egy nukleáris erőműnél mindkét vizsgálandó területen – tehát extrém természeti viszonyok között és egy feltételezett terrortámadás során – bekövetkezik a lehető legrosszabb helyzet és az erőmű eredeti tervei alapján rendelkezésre álló biztonsági tartalékokat már kimerítették.

Ugyanakkor az illetékes nemzeti hatóság – tagállamonként más és más – vizsgálná meg azt, hogy mik az egyes erőműveknél a terrortámadással és egyéb emberi tevékenységgel kapcsolatos konkrét biztonsági kockázatok. Ezeknek a vizsgálatoknak az eredménye azonban – ellentétben az extrém természeti viszonyokkal kapcsolatos vizsgálatokéval – nem kerülne nyilvánosságra, nemzetbiztonsági megfontolásból.