Nyilvánosságra hozta a kormányzati portálon a közigazgatási és igazságügyi tárca a köztársasági elnök jogállásának és javadalmazásának részletes szabályait megállapító sarkalatos törvény tervezetét.

A tervek szerint az új alaptörvénnyel együtt, azaz 2012. január 1-jén életbe lépő jogszabály nem változtat a köztársasági elnök és a volt államfők javadalmazásának szabályain, de a közjogi méltóság jövedelmi és vagyoni viszonyainak átláthatósága érdekében az országgyűlési képviselőkkel azonos vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget állapít meg.

A tervezet tartalmazza azokat a köztársasági elnök jogállására vonatkozó részletszabályokat, amelyek technikai jellegük miatt nem kerültek be az alaptörvénybe, meghatározza a köztársasági elnök javadalmazására vonatkozó szabályokat, és rendelkezik az államfő munkaszervezetére, a Köztársasági Elnöki Hivatalra vonatkozó legfontosabb szabályokról.

Az alkotmány alapján a köztársasági elnök ellenjegyzéshez nem kötött hatáskörében alakítja ki a hivatala szervezetét, ezért a törvénytervezet csak a legfontosabb keretszabályokat állapítja meg a hivatal szervezetére vonatkozóan, a többi kérdésről a köztársasági elnök dönt. Az előterjesztés lehetőséget ad arra, hogy a köztársasági elnök elnöki főtanácsadókat, elnöki tanácsadókat nevezzen ki, e kinevezés az elnök megbízatási idejére szól – olvasható a kormany.hu-n.

A dokumentum szerint a köztársasági elnök havi tiszteletdíja a köztisztviselői illetményalap – ez jelenleg 38.650 forint – harminckilencszerese. Az államfőnek minden naptári évben negyven munkanap szabadság jár. A köztársasági elnök elnöki rezidencia használatára jogosult, amelyet köteles igénybe venni. Az államfő – személyi, illetve hivatali célra – két személygépkocsi használatára, rádiótelefon- és internethasználatra, valamint kormányzati célú hírközlő hálózat használatára jogosult. A köztársasági elnök halála esetén özvegyét, illetve örökösét egy összegben a hathavi tiszteletdíjának megfelelő összegű juttatás illeti meg.

A tervezet értelmében a volt köztársasági elnököt – ha a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából biztosítottnak nem minősül – havonta a mindenkori köztársasági elnöki tiszteletdíj havi összegének megfelelő mértékű juttatás illeti meg. Ha a volt köztársasági elnök öregségi nyugdíjban részesül, a juttatást a részére járó nyugdíj havi összegével csökkentett mértékben kell folyósítani. Kérelmére megfelelő lakáshasználati jog illeti meg, e jogosultság a köztársasági elnök, illetve a volt államfő halála esetén az özvegyét is megilleti. A lakást és annak fenntartását a hivatal biztosítja; ha a volt köztársasági elnököt más közjogi tisztséggel összefüggésben lakáshasználati jog illeti meg, azt csak egy lakásra vonatkozóan érvényesítheti.

A volt elnököt személyes gépkocsihasználat illeti meg, amelyhez autót és gépjárművezetőt a rendőrség biztosít; kétfős titkárságot alkalmazhat, ennek feltételeit a hivatal biztosítja.

A volt köztársasági elnök a közéletben történő részvétele, így közcélú felajánlások, adományok céljából – a költségvetéséről szóló törvényben az Országgyűlés fejezeten belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre jogosult – áll a KIM tervezetében.