A korábbi eljárási díj sokszorosát is elkérik a közjegyzők az adóstársak elleni végrehajtási eljárást elindító úgynevezett végrehajtási záradék kiadásáért.

Az eljárási díjat ráadásul minden egyes adósnál és kezesnél külön-külön számolják fel akkor is, ha a több adós egy és azonos ügyben keveredett tartozásba. Az ombudsman megállapítása szerint a közjegyzők jogszabályi felhatalmazás nélkül alakították ki költségsokszorozó gyakorlatukat.

A korábbi bírósági eljárásban 150 ezer forintot kértek volna érte. Ám mert átment közjegyzői hatáskörbe, most már több mint egy és egynegyed millióba került volna az adóstársak elleni végrehajtási záradékok kibocsátásának díja. Az erről benyújtott panaszt kivizsgálva feltűnt Szabó Máté ombudsmannak, hogy miközben ugyanarról az egyetlen követelésről volt szó, a közjegyző – bár a közokiratok elkészítése nem járt jelentős többletmunkával – minden egyes adóstársnál felszámolta a záradékolás díját. A végrehajtási eljárás költségeit még tovább növelte, hogy a szükséges köziratokat nem egyetlen hiteles másolatban, hanem több példányban is csatolni kellett.

A végrehajtási záradékokat a közjegyzők azért adják ki ilyen módon, mert a Közjegyzői Kamara állásfoglalásában foglaltakat követik. A sok adóst még hátrányosabb helyzetbe hozó állásfoglalást pedig az tette lehetővé, hogy az új jogszabály elfogadásakor nem rendezte a csatolandó közokiratok számát (időközben ezt a kérdést jogszabály szabályozta) és az adóstársak esetén fizetendő díj mértékét. Szabó Máté ezért felkérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítsen elő jogszabály módosítást, amely az adóstársak ellen benyújtott végrehajtási záradékok eljárási díjának egyszeri megfizetését írja elő. Az ombudsman felkérte közjegyzői kamara elnökét, hogy a közjegyzők egységes joggyakorlatának biztosítása érdekében kezdeményezze – garanciális elemként – egy miniszteri jóváhagyást igénylő iránymutatás kiadását.

Szabó Máté mindezen túl azt is kérte a közjegyzői kamara elnökétől, tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy adóstársak esetén a közjegyzők a jogszabály módosításáig is csak egyszer számítsák fel a végrehajtási záradék kibocsátásának díját. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a Közjegyzői Kamara Választmányához is fordult azzal a kéréssel, hogy vonják vissza a Kamara sérelmezett – ám a közjegyzők által kötelezően alkalmazott – állásfoglalását.

A jelentés itt olvasható→