Az e héten hatályba lépett új uniós szintű szabályok alapján az elvált szülők gyermekei számára EU-szerte gyorsabban folyósítják majd a tartásdíjat.

Tekintettel arra, hogy az Unióban mintegy 16 millióra tehető a nemzetközi párok száma, és évente 1 millió házasság végződik válással, egyre több család kényszerül a tartásdíj behajtására olyan helyzetben, amikor az egyik szülő külföldön él és nem nyújt pénzügyi támogatást. Az új szabályokkal egy olyan EU-szintű rendszer jön létre, amely megkönnyíti a tartásdíj behajtását, és a távol lévő szülő a későbbiekben nem bújhat ki a kötelessége alól.

Elsőként mindig a gyermekek érdekeit kell szem előtt tartani. Az új szabályok ennek megfelelően biztosítják, hogy a gyermekek pénzügyi támogatást kapnak akkor is, ha a szülő tőlük távol, egy másik uniós tagállamban él” – nyilatkozta Viviane Reding, jogérvényesülésért felelős uniós biztos.

Az uniós polgárok számára jelenleg nehézségeket okozhat az, ha egy másik EU-tagállamban élő személlyel szemben próbálnak nem fizetett gyermektartást és egyéb családi tartásokat behajtani – ilyen helyzet adódhat például akkor, ha a válást követően az egyik szülő elhagyja az országot. Az ilyen esetek jelentős anyagi és lelki megterhelést jelentenek mind a szülők, mind pedig a gyermekek számára. Emellett gyakran az államkasszából kell finanszírozni az adós által nem fizetett összeget.

Az új szabályok lehetővé teszik, hogy a határokon átnyúló esetekben is ténylegesen érvényesíteni lehessen a tartási kereseteket. Az esetek többségében az Unió valamely tagállamában hozott, tartási kötelezettségekre vonatkozó határozat minden további különleges eljárás nélkül végrehajtható lesz egy másik tagállamban. Ezzel felgyorsulnak az eljárások és pénzt takaríthatnak meg a szülők. A szóban forgó rendelet ezen túlmenően szabályokat állít fel a tartási keresetekkel kapcsolatban segítséget nyújtó központi hatóságok közötti adminisztratív együttműködésre vonatkozóan.

Előzmények

2008. december 18-án elfogadásra került a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet. E rendelet az Unió tagállamai között 2011. június 18. óta alkalmazandó.

Világviszonylatban a tartásról szóló 2007-es hágai egyezmény az egész világra kiterjedő rendszert hoz létre a gyermektartás és az egyéb családi tartások behajthatósága érdekében. Az Európai Unió 2011. április 6-án írta alá ezen egyezményt (IP/11/441), mely közös jogi keretet alakít ki az uniós és a nem uniós országok között, hogy a hatóságok együttműködhessenek a tartási keresetek végrehajthatósága érdekében, és az adósok az Unió területének elhagyásával ne bújhassanak ki kötelezettségeik alól.

A Bizottság annak érdekében, hogy teljesüljenek a rendeletben meghatározott követelmények, a tagállamok révén szorosan nyomon követi a rendelet végrehajtását, és ha szükségesnek bizonyul – megteszi majd a megfelelő lépéseket.