A Magyar Helsinki Bizottság nyílt levélben kérte az országgyűlési képviselőket, hogy ne járuljanak szavazatukkal Pokol Béla alkotmánybíróvá választásához.

 

Tisztelt Országgyűlési Képviselő!

Önnek hamarosan rendkívül fontos személyi kérdésben kell döntenie: az Országgyűlés pénteken öt új tagot választ az Alkotmánybíróságba, amely a jogállamiságból fakadó értékek és az alapvető emberi jogok egyik, ha nem a legfontosabb intézményi garanciáját jelenti a magyar alkotmányos berendezkedésben. Nem lehetséges, és nem is volna célszerű , hogy egy ilyen testület tagjainak jogfelfogása minden kérdésben azonos legyen. A viták, eltérő álláspontok fontos motorjai lehetnek a testület jogvédelmi és jogfejlesztési tevékenységének. Az a jogász azonban, aki nem hisz az egyenlő emberi méltóságban, nem méltó arra, hogy egy demokratikus állam alkotmánybíróságának tagja legyen.

Pokol Béla 2010. augusztus 17-én egy cikkében azt javasolta, hogy függesszék fel az egyenlő bánásmódról szóló törvény hatályát a magánszemélyek (pl. étteremtulajdonosok) vonatkozásában, „ha az adott településen az előzetes tapasztalatok alapján a közvéleményben meghatározott nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók esetében fokozott bűnelkövetés valószínűsége vált bevetté […]. Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak az etnikai kisebbséghez tartozás esetén a panaszok elbírálásánál mindig az érintett település közvéleményének előzetes tapasztalataiból kell kiindulnia.” Magyarul: ha egy település közvéleményében (hogy ez pontosan kinek a véleményét jelenti, azt Pokol Béla nem fejti ki) az a benyomás alakul ki, hogy a romák nagy számban követnek el bűncselekményeket, akkor például a településen működő étteremből ezen az alapon jogszerűen kitiltható minden roma a saját egyéni magatartására való tekintet nélkül. A javaslat tehát ezeket az embereket pusztán az etnikai hovatartozásuk alapján kizárná abból a megkülönböztetés elleni védelemből, amely mindenki mást törvény szerint megillet.

Pokol Béla tehát nem másra tesz javaslatot, mint az emberek közötti, nyíltan etnikai alapú különbségtételnek, azaz az egyenlő emberi méltóság megtagadásának törvénybe foglalására.

Orbán Viktor miniszterelnök 2010. szeptember 13-án a következőket mondta az Országgyűlésben: „minden olyan megnevezés ellen tiltakozni fogok, amelyből az következne, hogy azért, mert az ember valaminek születik, potenciális bűnözővé is vált. Ezt nem fogadhatjuk el. […] Ezért […] egyetlenegy polgártársunkat – legyen akármilyen származású, legyen akármilyen az életútja, legyen akármilyen a szociális helyzete – mi soha nem akarunk abba a helyzetbe hozni, hogy mikor megnevezzük, méltánytalanságot kövessünk el vele szemben, és belegyalogoljunk a méltóságába. […E]gy szempontból – és ezt egy kereszténydemokrata közösség mindig vallani fogja – mindannyian egyenlők vagyunk: az emberi méltóság szempontjából. Nagyon sok ember van, aki már csak ebből a szempontból egyenlő, és ezt nem lehet tőle elvitatni, nem lehet tőle elvenni. Ha úgy tetszik, szociálisan, erkölcsileg, filozófiailag nem fogadható el olyan megoldás, amely az emberi méltóságot megkérdőjelezi […].”

Arra kérjük, hogy ha Ön komolyan veszi a Magyar Köztársaság miniszterelnökének fenti szavait, és a demokratikus gondolkodás vízválasztójának tekinti az egyenl emberi méltóság követelményét, ne járuljon szavazatával Pokol Béla alkotmánybíróvá választásához.

Budapest, 2011. június 22.

dr. Kádár András Kristóf
Társelnök