Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa felkérte az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség főigazgatóját, hogy hívja fel munkatársai figyelmét a törvényi határidők pontos betartására és annak garanciális jelentőségére.

Az ombudsman egy környezetvédelmi egyesület panaszának járt utána. Az egyesület azt sérelmezte, hogy az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség másodfokú határozata ellen előterjesztett keresetüket a hatóság nem továbbította időben az illetékes bírósághoz.

Szabó Máté munkatársai helyszíni vizsgálatot tartottak a hatóságnál és megállapították, hogy a keresetlevelet a törvényben előírt határidőnél 16 nappal később továbbították. A főfelügyelőség munkatársai úgy nyilatkoztak, hogy főként az aktuálisan megnövekedett munkateher miatt lépték túl a határidőt.

A késedelemmel a főfelügyelőség a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott. Az állampolgári jogok biztosa emellett azonban azt is hangsúlyozta, hogy a hatóság ügyintézését kizárólag a tisztességes eljárás alkotmányossági követelményének érvényesülése szempontjából tekinthette át. Nem vizsgálta, hogy a késedelem hogyan és milyen mértékben érintette az egészséges környezethez való jogot, mivel arra a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa jogosult.

A konkrét ügyben a biztos nem tett ajánlást, mert a főfelügyelőség a kereseti kérelmet késedelmesen ugyan, de – a panasz beérkezését megelőzően – már továbbította az illetékes bírósághoz és azzal a jogsérelmet orvosolta.