Általános vitára alkalmasnak találta a kulturális örökség védelméről szóló törvény módosítását célzó javaslatot hétfőn az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága.

Az ülésen, amelyen a bizottság kormánypárti képviselői voltak csak jelen, egyhangú támogatást kapott az örökségvédelmi törvény módosító javaslata, amely a nemzeti emlékhelyek listájának rögzítése mellett részletesen szabályozná a helyszínek kezelésének kérdéseit és az emlékhellyé nyilvánítás kritériumait is.

Az előterjesztés definiálja a történelmi emlékhely fogalmát, meghatározza, mely helyszín lehet nemzeti emlékhely, egy mellékletben pedig tételesen fel is sorolja a nemzeti emlékhelyeket. A mellékletben szereplő helyszíneket egy kivétellel a törvénymódosítás nyilvánítaná nemzeti emlékhellyé, így nem csupán listába foglalásról van szó. A már 2001-ben nemzeti emlékhellyé nyilvánított Millenniumi Emlékmű és Hősök Emlékköve mellett a kilences listán a budai Várnegyed, a pesti Kossuth Lajos tér, a Magyar Nemzeti Múzeum épülete, a Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcellája, a debreceni református nagytemplom és kollégium, a mohácsi történelmi emlékhely, az ópusztaszeri történelmi emlékpark, valamint a székesfehérvári romkert szerepel.

A törvénytervezet rögzíti a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos állami feladatokat, ezek ellátásához pedig költségvetési pénzeszközöket rendel. A javaslat szerint a történeti és a nemzeti emlékhelyek nyilvántartásáról, megjelölésükről, állapotuk figyelemmel kíséréséről továbbra is a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság gondoskodik.

Az ülésen a képviselők szavaztak a Magyar Művészeti Akadémiáról (MMA) szóló törvényjavaslat módosító indítványairól is. Az elfogadott módosítások között szerepel Gulyás Dénes fideszes képviselő indítványa, mely szerint “az elnököt miniszteri, a főtitkárt közigazgatási államtitkári illetménnyel azonos mértékű javadalmazás, valamint évente 40 munkanap szabadság illeti meg”.

Támogatták továbbá, hogy az MMA köztestületi feladatainak szervezésére létrehozott költségvetési szerv, az MMA Titkárságának közfeladatokat ellátó munkavállalói közalkalmazottak helyett köztisztviselők legyenek, míg a többi ott dolgozó közalkalmazotti besorolást kap.

Nem fogadták el a képviselők Karácsony Gergely és Kukorelly Endre LMP-s képviselők módosító javaslatát, amelyben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjainak is lehetővé tették volna az MMA alakuló közgyűlésén való részvételt. A javaslatot nyolc tartózkodás mellett, négy nem szavazattal utasították el.

A bizottság szavazott az egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító indítványokról is. A testület feladatkörébe tartozó javaslatok közül csupán Karácsony Gergely indítványát támogatták a képviselők. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szövegén változtató javaslat szerint a médiatartalom-szolgáltató vagy a vele munkaviszonyban álló személy nemcsak a nyomozó hatósági, hanem valamennyi hatósági eljárás során jogosult lenne információforrásai titokban tartására, feltéve, hogy a számára átadott információ közzétételéhez közérdek fűződött.