Honvédelmi Minisztérium kormányváltás utáni első esztendejéről kért beszámolót a minisztertől az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága. Hende Csaba az elvégzett feladatokról, az eredményekről tájékoztatott.

A Nemzetbiztonsági bizottság előtti honvédelmi miniszteri beszámolót kezdve Hende Csaba kijelentette: az ország fegyveres védelmi tervét 2011. február 21-én a miniszterelnök ellenjegyezte, majd a köztársasági elnök jóváhagyta. Ez a dokumentum a honvédelmi minisztériumi tevékenység foglalata, ez az a terv, amelyből minden más döntés következik.

Hende Csaba hangsúlyozta: a rendkívül nehéz pénzügyi helyzet ellenére is a haderő folyamatosan működött, a különböző területeken ennek megfelelően hajtották végre az ország fegyveres védelmére és a nemzetközi kötelezettségekből eredő feladatokra való felkészülést. Megjegyezte: „folyamatosan biztosítottuk mintegy ezer katona nemzetközi misszióban tartását, kiképzési erőforrásainkat és nemzetbiztonsági kapacitásaink jelentős részét erre a területre összpontosítottuk.”Az önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatban kiemelte: „jelenleg kétezer önkéntes tartalékossal rendelkezünk – szemben az egy évvel ezelőtti tizennyolc fővel. 2011 januárja óta a honvédségi objektumok nagyobb részének őrzés-védelmét a HM Ei Zrt. alkalmazásában álló önkéntes tartalékos katonák látják el, alvállalkozók bevonása nélkül”.

A miniszter kérdésekre válaszolva leszögezte: a működő honvédségi objektumok mindegyikét katonák, önkéntes tartalékosok őrzik-védik. „Csak az elhagyott lőterek, lőszerraktárak, más létesítmények őrzés-védelménél alkalmazunk civil biztonsági cégeket. Ez az önkéntes tartalékos rendszer nemhogy álrendszer lenne, éppen ellenkezőleg, valós létszámon, eredményes munkán alapuló rendszer”! Hende Csaba szólt arról is, hogy a tisztjelöltek katonai szocializációjának biztosítása érdekében megkezdte működését az MH Ludovika Zászlóalj. A honvédség továbbá – új feladatként – átvette a Szent Korona és a hozzá tartozó ereklyék őrzését és védelmét. Hende Csaba a beszámolóban kiemelte a katonák tavaly tavaszi természeti, illetve őszi ipari katasztrófa idején, a vörösiszap-katasztrófa következményeinek felszámolásában, az újjáépítésben tett kimagasló helytállását. Megemlítette a honvéd hagyományok ápolásának erősítését, a honvédelmi nevelés keretében folytatódó KatonaSuli programot.

Elvégeztük a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem átvilágítását, stabilizáltuk működését, megkezdtük a felkészülést a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe történő integrációra. Visszaszorítottuk a tárcánál az előző ciklusban tapasztalható korrupciós folyamatokat, kiépítettük a belső ellenőrzés hatékony rendszerét, kivizsgáltuk és vizsgáljuk a gyanús ügyeket. Alapos gyanú esetén valamennyi ügyben feljelentést tettünk. Eddig negyven-ötven rendbeli, jórészt folytatólagosan elkövetett bűncselekmény miatt került sor ismeretlen tettesek elleni ügyészségi feljelentés megtételére”- fogalmazott Hende Csaba. A miniszter kihangsúlyozta: az új honvédelmi vezetésnek az átvilágítással nem a visszaélések feltárása volt a célja, hanem az általános vezetési, célszerűségi feltárása.

A következő időszak tervezett feladatairól szólva kiemelte: „az új alaptörvény megalkotásában való hathatós közreműködést követően, haladéktalanul hozzáláttunk az új honvédelmi törvény kidolgozásához. A katonák jogállásáról szóló új törvényt, valamint az összes kapcsolódó végrehajtási szabályt meg fogjuk alkotni ez év december 31-ig”. A honvédelmi tárca részt vesz a nemzeti biztonsági stratégia aktualizálásában, az új nemzeti katonai stratégia megalkotásában. A minisztérium kiemelt feladatként tartja számon az új humánstratégia és katonai életpályamodell kialakítását, valamint az ehhez kapcsolódó szolgálati nyugdíjrendszer átalakítását. Hende Csaba leszögezte: „kidolgozzuk a honvédség tízéves – 2012-től 2021-ig terjedő időszakra szóló – stratégiai és rövid távú terveit. Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan 2012. január elsejéig kialakítjuk a munkáltatói kompenzációs rendszert, valamint elvégezzük a kapcsolódó szervezési, infrastrukturális, kiképzési, informatikai és egyéb kapcsolódó feladatokat”.

A miniszteri beszámolóból kiderült: a tárcánál elvégzik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakításával kapcsolatos feladatokat. Január elsejéig kialakítják a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egykaros struktúráját, integrálását az új egyetemi szervezetbe. A tárcavezető a továbbiakban hangsúlyozta: „elengedhetetlennek tartom oly sok év után az illetményrendszer, és az egyéb juttatások rendszerének összhangba hozatalát azzal a magasabb követelménnyel, amelyet a katonákkal szemben támaszt az őket alkalmazó állam.” Hende Csaba kiemelte: „legfontosabb törekvéseim egyike, hogy a Zrínyi-egyetemen kiképzett honvédtiszt nyugdíjkorhatárának eléréséig szolgáljon, szolgálja azt az országot, amely e pályára, hivatásra kiképezte”.

A Nemzetbiztonsági bizottság több tagja megjegyezte: a Honvédelmi Minisztériumban megszűnt a tekintélyvesztés, a pazarlás, megszüntették a visszaélések lehetőségeit. A parlament Honvédelmi és rendészeti bizottsága július 5-én hallgatja meg a honvédelmi miniszter beszámolóját.