Magyarország idei hozzájárulását az uniós költségvetéshez 35 811 599 euróval csökkentette a Parlament. Ez az összeg a tavalyi költségvetés többlete miatt kerül visszautalásra.

A 2010-es uniós költségvetés többlete 4,54 milliárd eurót tett ki, melyet a Parlament jóváhagyása után visszautalnak a tagállamoknak. Ebből 2,72 milliárd euró az uniós programok keretei között megmaradt forrásokból fakad, míg a maradék az Unió által beszedett bírságokból, késedelmi kamatokból és a devizaárfolyamok változásaiból tevődik össze.

A képviselők a javaslatot 625 igen, 14 nem és 29 tartózkodó szavazattal hagyták jóvá.