2009 májusában az adatvédelmi biztos vizsgálatot indított a Google Street View szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelésével kapcsolatban, annak tisztázása érdekében, hogy mi a felvételkészítés jogalapja, és az érintettek miként érvényesíthetik hozzájárulási, tájékoztatáshoz való, tiltakozási jogukat a fényképezés során.

Ezt követően a cég felfüggesztette a fényképezést Magyarországon, és együttműködést kezdeményezett az Adatvédelmi Biztos Irodájával. A párbeszéd, a részletes szakmai egyeztetések eredményeképpen olyan megoldás született, amely biztosítja, hogy a Google az európai adatvédelmi jog figyelembevételével nyújtsa szolgáltatásait hazánkban.

Bár a Google a fényképezés során nem kíván személyes adatokat rögzíteni, mégis az adatvédelmi törvény által védett, személyes adatoknak minősülő információkat is gyűjt, rögzít. A kiváló felbontású felvételeken az egyes személyek könnyen felismerhetők, a járművek rendszáma jól látszik, a képek megörökítik az egyes személyek magatartására, hollétére vonatkozó adatokat. Az adatkezelés céljaként a cég a térképszolgáltatásokhoz felhasználandó alapadatbázis kialakítását, további termékek fejlesztését, illetve a Google Street View (GSV) szolgáltatás nyújtását jelölte meg. Ezek a célok legitimnek tekinthetők és a magyar adatvédelmi jogi szabályokkal a megfelelő garanciák nyújtása mellett összeegyeztethetők – foglalt állást a biztos.

Garanciális jelentőségű, hogy a projekt megvalósítása során készült, adott körülmények között személyes adatoknak minősülő információkat tartalmazó felvételek a projekt egyetlen fázisában sem kerülhetnek nyilvánosságra. Az eredeti (nyers) adatokon szereplő képmásokat, rendszámokat mielőbb el kell homályosítani. A nyers adatokat a lehető legkorábban meg kell semmisíteni. A lakosságot előzetesen (legalább egy héttel a felvételek elkészítése előtt) tájékoztatni kell a fényképezésről. Az ingatlan tulajdonosoknak, használóknak könnyen elérhető módon meg kell adni azt a lehetőséget, hogy tiltakozzanak ingatlanjuknak a Street View szolgáltatás keretében nyilvánosságra kerülő képanyagában való szereplése ellen. A tiltakozás lehetőségét az adatok nyilvánosságra hozatala előtt is és azt követően is folyamatosan, magyar nyelven, könnyen hozzáférhető módon biztosítani kell.

A magasan elhelyezett kamerával történő fényképezés nem fogadható el, a lencséket úgy kell elhelyezni, hogy a virtuális látótér a magánterületekre ne adjon szélesebb körű betekintést, mint amit a gyalogos járókelő lát.

A rögzített adatok harmadik országba, az Európai Unió területén kívülre történő továbbítását a magyar adatvédelmi szabályok csak a biztosi állásfoglalásban meghatározott valamennyi garanciális feltétel betartása esetén teszik lehetővé – szögezte le a biztos.