“A XV. században jelent meg a Szent Koronát képviselő királyi jogügy igazgatói tisztség. Az e tisztet betöltő személy látott el először a Korona képviseletében mintegy távoli értelemben vett ügyészi (képviseleti) funkciókat is. E tisztséggel párhuzamosan működtek a vármegyékben (itt a sedriákon) és a szabad királyi városokban a közigazgatás mellett a megyei és városi tiszti ügyészek, tulajdonképpen attól függő viszonyban. A földesúri bíróságokon, az úriszékeken (sedes dominalis) pedig az uradalmi ügyész látta el a vádlói teendőket. A magasabb bíróságokon, így például a királyi táblán a perelőadó ítélőmestereknek volt bizonyos értelemben hasonló feladatuk, hiszen az ügyeket a tábla előtt ők referálták.

A publikáció teljes szövege itt olvasható!