Hétfőn ül össze utoljára az Országgyűlés a rendkívüli nyári ülésszakban, a képviselők közel húsz javaslatról döntenek a nyári törvényalkotási szünet előtt. Elfogadhatják többek között az egyházakról, a köztársasági elnök jogállásáról, valamint az alapvető jogok biztosáról szóló sarkalatos törvényeket is.

A köztársasági elnök jogállásáról szóló sarkalatos törvényjavaslat – melyet Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter nyújtott be – elfogadásával az államfőnek 2012-től az országgyűlési képviselőkhöz hasonlóan évente vagyonnyilatkozatot kell tennie, emellett a javaslat rendelkezik a köztársasági elnök lemondásának, tartós akadályoztatásának, vagy személyi védelmének és az őt segítő hivatal részletszabályairól is. A szintén Navracsics Tibor miniszter által benyújtott sarkalatos javaslat az alapvető jogok biztosáról átalakítja az ombudsmani rendszert az új alaptörvényben már megfogalmazott alapelvek szerint. Döntés várható az információs önrendelkezési jogról szóló sarkalatos előterjesztésről is, amely egy új adatvédelmi hatóság feladatkörébe utalná a jelenlegi adatvédelmi ombudsman feladatait. Szavaz a Ház a Honvédségről és honvédelemről szóló sarkalatos törvényjavaslatról is, melyet Hende Csaba honvédelmi miniszter terjesztett be.

A délelőtt 11 órakor kezdődő ülésen szavaznak a képviselők a KDNP sarkalatos törvényjavaslatáról, a lelkiismereti- és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról. A törvény felsorolja az elismert felekezeteket.

Kettő- a Széll Kálmán Terv végrehajtása szempontjából – kiemelten fontos törvényt fogadhatnak el ma a képviselők. Szavaznak a Pintér Sándor belügyminiszter által kezdeményezett, közfoglalkoztatásról szóló törvényjavaslatról, mely többek között maximálja az egy családon belül segélyek összegét, előnyben részesíti a közfoglalkoztatásban a hátrányos helyzetűeket és 270-ről 90 napra csökkenti az álláskeresési járadék folyósítási idejét. A javaslat célja, hogy aki egészséges felnőtt ember az dolgozzon, ne segélyekből éljen és a rendszer is arra ösztönözze őt, hogy a munka világában, és ne szociális segélyek világában találja meg a helyét. Zárószavazás várható a Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter által benyújtott, a közbeszerzésekről szóló előterjesztésről, mely áttekinthető szabályozása révén jobban szolgálja majd a közbeszerzés alapvető céljait: a közpénzek elköltése átláthatóságának és a verseny tisztaságának biztosítását. A törvény számos, a visszaélések és a korrupció visszaszorítására irányuló rendelkezést tartalmaz, az egyes eljárási fajták világosabb szabályozása pedig a könnyebb alkalmazhatóság, illetve a szabályozás kiszámíthatósága irányába hat.

Döntenek a költségvetés módosításáról, melyet Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter nyújtott be, a stabilitási alapban rögzített 250 milliárdos összeg zárolásáról születik döntés.

Sorra kerül a Fidesz-KDNP által kezdeményezett, az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításának szavazása, illetve döntés születhet a népegészségügyi termékadóról („chipsadóról”) szóló előterjesztésről is, mely fokozottan megadóztatná a magas só- és cukortartalmú élelmiszereket, célja, hogy ezek fogyasztását visszaszorítsa.

Megkezdheti működését a Magyar Művészeti Akadémia, ha a képviselők elfogadják Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter erre vonatkozó javaslatát. A választási törvény módosításával, a Fidesz-KDNP javaslatára eltörölhetik a képviselők az érvényességi küszöböt az időközi választásokon.

Szavaz a Ház a sporthuliganizmus elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról is, melynek elfogadásával 2012. július 1-jétől a fokozott és kiemelt biztosítású focimeccseken kötelező lesz a beléptető rendszer alkalmazása illetve ezzel párhuzamosan létrehozzák a sportrendészeti nyilvántartást.

Zárszavazásra kerül sor emellett a Fidesz kezdeményezte, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló és az egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló javaslatokról. Továbbá döntenek a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló kormánypárti törvényjavaslatról, illetve egyes mezőgazdasági törvények módosításáról, melyet az országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága kezdeményezett.

Napirend szerint határozati javaslatot fogadhat el az Országgyűlés a parlament épülete előtti Kossuth tér rekonstrukciójáról.

Az Országgyűlés a soron következő, első őszi ülését szeptember 12-én tartja.