A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) visszahívta az általa korábban kirendelt felügyeleti biztost a Dimenzió Egészségpénztártól, miután a pénztár küldöttközgyűlésen szabályosan megválasztotta új tisztségviselőit – közölte hétfőn a felügyelet.

A közleményben a PSZÁF rögzíti: a felügyelet július 20-i hatállyal visszahívta a Dimenzió Egészségpénztártól a 2011 májusában általa kirendelt, s a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. által delegált felügyeleti biztost. Az egészségpénztár ugyanis 2011. július 5-én megtartott küldöttközgyűlésén megválasztotta igazgatótanácsát és ellenőrző bizottságát, s az új vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos, jogszabályban előírt dokumentumokat is benyújtotta a PSZÁF-nak. A felügyeleti biztos ezzel párhuzamosan zökkenőmentesen fenntartotta az egészségpénztár tevékenységét.

A PSZÁF korábbi határozatában – számos súlyos jogsértés miatt – 2010. október 31-i határidővel kezdeményezte a vezető tisztségviselők felmentését és az intézmény küldöttközgyűlésének összehívását. A pénztár a kötelezéseket nem teljesítette, ehelyett az igazgatótanács elnöke 2011 februárjában feloszlatta a pénztár 2008-ban megválasztott küldöttközgyűlését, majd küldöttválasztást tartottak, és az újjáválasztott testület választott vezető tisztségviselőket.

A PSZÁF megállapította, hogy feloszlásáról csak a pénztár legfőbb szerve, azaz maga a küldöttközgyűlés dönthetett volna, emiatt a tisztségviselő-választás sem jogszerű. A biztos feladata az volt, hogy az egészségpénztár a jogellenesen feloszlatott küldöttközgyűlés összehívásával válasszon vezető tisztségviselőket. Legitimnek tekinthető vezetőség hiányában ugyanis a pénztár egyetlen olyan kötelességének sem tud eleget tenni, melyhez a jogszabály a vezető tisztségviselők közreműködését kívánja meg.

A PSZÁF egyúttal kötelezte az egészségpénztárat, hogy 2011. október 31-ig nyújtsa be 2010. évi éves beszámolóját, illetve a jogszabályban előírt kimutatásait.