A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának javaslata az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvénytervezet és az egészséges környezethez való jog érvényesülésével összefüggésben.

A biztos véleménye szerint a tervezet számos pontja aggályos, a civil szervezetek működésének átláthatóbbá tétele helyett, valójában szigorítást jelent. A közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit előíró szabályozás tervezett formája, a különféle támogatások megszerzésének követelményrendszere, a civil társulás szerepe és jogi keretei, valamint a civil szervezetekre vonatkozó egyéb adminisztratív kötelezettségek sok tekintetben felesleges terhet rónának a civil szervezetekre.

Az ombudsman olyan jogintézmények kialakítását javasolja, amelyek a kormányzat és a civil szféra aktív párbeszédén alapulva törekszenek a civil szervezetek működésének, működési problémáinak jobb társadalmi megismerésére, de a szükségesnél jobban nem korlátozzák az aktív és legális keretek között működő szervezeteket.

A javaslat letölthető itt→