Az eltűnt MBT cipőboltok nyomában. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez beadvány érkezett, amely szerint az elmúlt időszakban az ,,MBT’’ gyógycipőket forgalmazó MBT Magyarország Kft. üzletei ,,szinte nyomtalanul eltűntek’’.

Tekintettel arra, hogy a fogyasztók széles körét érinti az ,,MBT’’ bolthálózat működése, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatni szeretné a fogyasztókat, hogy a felmerülő jótállási és szavatossági igényeik érvényesítése kapcsán hová fordulhatnak. A bizalom elvesztése azért is lényeges, mivel az említett kft. 2009-ben – megosztva – első helyezést ért el a ,,Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban 2009” kategóriában.

A probléma okozója az importőrváltás

Ezúton tájékoztatjuk az MBT cipő használóit, hogy az üzletek megszűnésének oka nem annak az elterjedt ,,rémhírnek’’ tudható be, amely a termék esetleges egészség-károsító hatását feltételezi.

A mára kialakult helyzet importőrváltás következménye. A korábban kizárólagos forgalmazóként működő MBT Magyarország Kft. együttműködése a svájci beszállító céggel meghiúsult, ezért a kft. felhagyott a termékek forgalmazásával. A kft. helyébe lépő új importőr a lábbeliket forgalmazó üzletek által továbbított szavatossági igények érvényesítését elutasította. Arra hivatkozott, hogy nem jogutódja a korábbi importőr cégnek, így a szavatosság felelőssége a korábbi kizárólagos forgalmazó kft-t terheli.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tapasztalata az ,,MBT’’ lábbelik minőségét illetően

2011 első negyedévében több mint kétszáz ügyfél kereste fel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot (a továbbiakban: NFH) azért, hogy ,,MBT’’ lábbelivel kapcsolatosan panaszt tegyen, vagy szakvélemény beszerzését kezdeményezze. A vizsgálatot kérő ügyfelek valamennyien hat hónapon túl jelentették be hibás teljesítésre vonatkozó igényüket. A forgalmazó üzletekben ezért az előírásoknak megfelelően minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyvet vettek fel, majd többek között javasolták, hogy az NFH-nál kérjenek szakvéleményt. Az NFH megközelítőleg százhúsz esetben adott ki az ,,MBT’’ lábbelire vonatkozóan megalapozott szakvéleményt, mely megállapította, hogy a különböző keménységű talpanyagok összeeresztésénél az ún. PU köztalp (szenzor) berepedezett, morzsolódott, amely talpgyártási hibára vezethető vissza.

Bár az NFH vagy más vizsgáló intézet által kiadott szakvélemény sem a fogyasztóra sem pedig a forgalmazóra nézve nem kötelező érvényű, azonban elősegíthetik a polgári peres eljárást megelőző megegyezést a felek között. Fontos ugyanis kihangsúlyozni, hogy a szavatossági és jótállási igények megalapozottságáról és jogosságáról való, azaz az eladó és a fogyasztó közötti egyedi szerződéses jogvitában történő döntés bírósági – vagy békéltető testületi – hatáskörbe tartozik. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ezen igények kereskedők által történő intézésével összefüggő kérdésben rendelkezik hatáskörrel.

Mi a teendő, ha a probléma akkor jelentkezik, mikor az üzlet már nem működik, vagy a boltot üzemeltető vállalkozás szűnt meg?

Amennyiben az üzlet szűnik meg, akkor az üzemeltető felelőssége ugyanúgy fennáll, köteles a szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően orvosolni a panaszt, kifogást egy másik üzletében.

Abban az esetben, ha a vállalkozás szűnik meg, a megszűnés módja (jogutóddal, illetve jogutód nélkül) eltérően határozza meg a fogyasztó érdekérvényesítési lehetőségeit.

Jogutódlással történő megszűnés esetén a fogyasztó panaszának, illetve a szavatossági igényének érvényesítése céljából fordulhat a jogutódnak minősülő vállalkozás(ok)hoz.

Jogutód nélküli megszűnés esetén sajnálatos módon a fogyasztónak nincs lehetősége panasztételi, valamint igényérvényesítési jogát gyakorolni.

Az MBT Magyarország Kft. jogutód nélkül szűnt meg, az MBT cipőket jelenleg forgalmazó új importőr nem jogutódja, így a Kft. által korábban forgalmazott termékekért szavatossági felelősség nem terheli.

Az NFH felhívja a fogyasztók figyelmét az MBT cipők kapcsán is fordítsanak rendkívüli figyelmet a vásárlás tényét igazoló nyugta megőrzésére, és a fentiek figyelembevételével járjanak el panaszügyintézésük során.