A jogállamiság alkotmányos elvéből levezethető jogbiztonságot sértheti a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi szabályzatának egyik rendelkezése – állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa egy panasz vizsgálata során.

Az Országgyűlési Biztos Hivatalának az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a panaszos úgy látta: az adásvételi szerződése megkötésével megbízott ügyvéd számos fegyelmi vétséget követett el, ám a Pest Megyei Ügyvédi Kamara elnöke a beadványában leírtakról nem indított vizsgálatot. Az elutasítás indoklása szerint a “rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, hogy panaszolt ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget”. A beadványozó a határozatot megfellebbezte, a Magyar Ügyvédi Kamara azonban helybenhagyta a Pest Megyei Ügyvédi Kamara határozatát. A panaszos ezután fordult az ombudsmanhoz.

Szabó Máté a kamara fegyelmi szabályzatát áttekintve ellentmondást talált az ügyvédekről szóló törvény és a szabályzat egy rendelkezése között. A törvény azt tartalmazza, hogy a fegyelmi vétség gyanújának megállapítása az előzetes vizsgálat során történik meg. A fegyelmi szabályzat ezzel szemben lehetővé teszi az előzetes vizsgálat megtagadását abban az esetben, ha a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan vagy a bejelentett tények alapján nem állapítható meg a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja.

Az ombudsman álláspontja szerint a területi kamara elnökének az előzetes vizsgálatot minden beérkező panasz esetén meg kell indítania, hiszen az előzetes vizsgálat során lehet megállapítani, hogy a panasz megalapozatlan vagy megalapozott. Az ügyvédekről szóló törvény indoklása szerint is azért szükséges az előzetes vizsgálat, mert sok esetben ennek során válik nyilvánvalóvá, hogy a cselekmény súlya nem indokolja a fegyelmi eljárás megindítását.

A biztos ennek szellemében emlékeztetett arra, hogy egyrészt a törvény is kimondja: a kamara által elfogadott szabályzat nem lehet ellentétes jogszabállyal. Másrészt nem lehet megállapítást tenni anélkül, hogy ne vizsgálnák meg érdemben a panaszt, az érdemi vizsgálat pedig feltételezi az előzetes vizsgálat megindítását.

Az ombudsman ennek alapján felkérte a kamara elnökét: kezdeményezze a kamara teljes ülésén a fegyelmi szabályzat olyan módosítását, amely megfelel az ügyvédekről szóló törvény rendelkezéseinek – áll a közleményben.