Jóri András adatvédelmi biztos megküldte az országgyűlési képviselőknek azon Alkotmánybírósághoz intézett beadványait, amelyek az új, 2012. január elsejétől hatályos, az Alkotmánybíróságról szóló törvény értelmében elenyésznek. A biztos a beadványok ismételt beterjesztésére kérte a képviselőket.

Az Országgyűlés 2011. december 30-i ülésnapján tárgyalja a Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései című törvényjavaslatot, amely az adatvédelmi biztos hat éves hivatali megbízatását 2012. január elsejével megszakítja.

Az adatvédelmi biztos működéséhez kapcsolódó fontos garancia volt, hogy az alkotmányellenes jogszabályokat a biztos megtámadhatta az Alkotmánybíróság előtt. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény által felállítandó úgynevezett „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” hatáskörei között ez a lehetőség nem szerepel. Minden olyan folyamatban lévő eljárás megszűnik, amely tartalma szerint jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányul, és amelyet nem az Alaptörvényben meghatározott indítványozó terjesztett elő, tehát a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosának valamennyi folyamatban lévő indítványa elenyészik.

Az Alaptörvény rendelkezései szerint az országgyűlési képviselők egynegyedének kezdeményezésére az Alkotmánybíróság felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját, azaz a képviselők indítványozhatják az eljárást. Ezért Jóri András adatvédelmi biztos megküldte a képviselőknek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló, a minősített adat védelméről szóló törvény, a kormányülések dokumentálásával kapcsolatos szabályozás, a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvény, és a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését célzó, általa korábban az Alkotmánybírósághoz intézett beadványokat.

Az új alkotmányos környezet a beadványok tartalmát érdemben nem befolyásolja. A biztos arra kérte a képviselőket, hogy az információs alapjogok védelmében fontolják meg a beadványok újbóli beterjesztését.