A Honvéd Vezérkar főnöke, Dr. Benkő Tibor vezérezredes is részt vesz Brüsszelben a NATO Katonai Bizottsága ülésén.

A megbeszélések központi témája a szövetség védelmi minisztereinek februári találkozójára történő felkészülés, valamint a májusi állam- és kormányfői találkozó előkészítése.

Az ülésen szó lesz többek között a NATO afganisztáni missziójáról (Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő- ISAF), a szövetség 2014. utáni szerepvállalásáról a térségben.

Az értekezleten értékelni fogják a Koszovóban tevékenykedő, NATO-parancsnokság alatt működő nemzetközi békefenntartó haderő (KFOR) tevékenységét, illetve a szövetség és a Mediterrán Párbeszéd (MD) országainak együttműködési lehetőségeit az „arab tavasz” eseményeinek tükrében. Ezen kívül – egyebek mellett – szó lesz még a NATO és egyéb partnerországok (Oroszország, Svédország, Finnország) együttműködéséről.