Alkotmányellenes az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseit az Alaptörvény részévé tenni.

Az év eleje óta nincs jogunk ahhoz, hogy az Alkotmánybíróságtól személyes érintettségünk nélkül kérjük jogszabály alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését. A jogalkotók azonban továbbra is termelnek alkotmányellenes szabályokat.

A jelenlegi – reményeink szerint ideiglenes – közjogi rendszerben is szükségesnek tartjuk fenntartani az alkotmányosság igényét. Az elmúlt húsz évben erre szolgált az a lehetőség, hogy időről időre alkotmánybírósági indítványban fogalmazta meg egy-egy társadalmi vagy szakmai szervezet, ismert szakember vagy akár az átlagember alkotmányos kritikáját a jogalkotás bármely termékével szemben. Annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság eljárását ilyen indítványokkal már nem kezdeményezhetjük, ezt a szép hagyományt ápolni szeretnénk, ezért mostantól minden hónapban közzéteszünk egy kihirdetett jogszabályt támadó fiktív alkotmánybírósági beadványt. Olyan szabályt támadunk meg, amely a mai Alkotmánybíróság elé csak kivételesen kerülhetne. Az indítványok megfogalmazása során alapvetően az alkotmányosság eszményét tartjuk szem előtt, azaz az alkotmányosság mércéjének nem az Alaptörvény rendelkezéseit, hanem a Magyar Köztársaság emberi jogi és demokratikus alapértékeit tekintjük irányadónak, amelyek – a rájuk épülő két évtizedes alkotmánybírósági gyakorlattal – ma is az alkotmányosság biztos mércéjéül szolgálnak. Az Alaptörvény szövegére annyiban hivatkozunk, amennyiben az az alkotmányos alapértékeken alapuló érvelésünket alátámasztja.

Első fiktív indítványunkban azt a rendelkezést támadtuk meg, amely szerint az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló törvény az Alaptörvény részét képezi. Ez a törvény ugyanis, címével ellentétben, nem kizárólag átmeneti rendelkezéseket tartalmaz, hanem az Alaptörvényt tartósan kiegészítő, módosító szabályokat is magában foglal. Az Átmeneti rendelkezésekről szóló törvény az Alaptörvény szabályait is megsértve az Alaptörvény részének nyilvánította magát és ezáltal alaptörvényi státuszt biztosít magának, így e törvényen keresztül a kormányzat aktuálpolitikai érdekei szerint az Alaptörvény stabilitása sérül. Ha az Alaptörvény szövegét érintetlenül hagyva megváltoztatható az Alaptörvény tartalma, akkor akár az is elérhető, hogy egyébként az Alaptörvénybe ütköző szabályok az “Alaptörvény részének”, vagyis alaptörvényi szintűnek minősüljenek, ezáltal ne legyenek az Alkotmánybíróság által felülvizsgálhatóak. Mivel ez a megoldás kiüresítheti az alkotmánybíráskodásban testet öltő alkotmányvédelmi tevékenységet, egyúttal veszélyezteti az Alaptörvény elsődleges funkcióját, a közhatalom korlátozását, a törvényt az Alaptörvény részévé tevő szabály alkotmányellenes.

Az Átmeneti rendelkezésekről szóló törvény számos olyan – átmeneti és nem átmeneti – rendelkezést tartalmaz, amelyek különböző okokból a fentiektől függetlenül is tartalmi alkotmányellenességben szenvednek. Ezek alkotmányellenességével most nem foglalkoztunk.

A beadvány elérhető itt→