Milyen közfeladat ellátása céljából és kinek az utasítására járt az államtitkár az OIT Hivatalában, ott milyen iratokat, illetve adatokat ismert meg.

Ki tudja, hogy dr. Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára a múlt évben a karácsonyi szünet idején előzetes bejelentés nélkül megjelent az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában, és államtitkári jogosítványaira hivatkozva rávette a portást, hogy másodmagával beengedje? Az eset jelentőségéhez képest kevesen.

A nyilvánosságra került információk alapján – lásd az OIT Hivatalvezetőjének levelét – az államtitkár kinyittatta és be is lépett a szabadságukat töltő hivatalvezető és munkatársainak szobáiba.

Az EKINT az ügyben közérdekű adatigényléssel fordult Navracsics Tiborhoz, közigazgatási és igazságügyi miniszterhez, Szabó Erika főnökéhez. Arra kérték, adjon tájékoztatást arról, hogy milyen közfeladat ellátása céljából és kinek az utasítására járt az államtitkár az OIT Hivatalában, ott milyen iratokat, illetve adatokat ismert meg. Az EKINT azt is kérte a minisztertől, hogy nyilatkozzon arról, hogy jogszerűnek tartja-e az államtitkár eljárását, és indult-e fegyelmi eljárás a hatáskörét túllépő államtitkár ellen, illetve volt-e bármilyen következménye az államtitkár eljárásának. A miniszter válaszában néhány kérdésre nem válaszolt, nem tudtuk például meg, hogy kinek az utasítását követte az államtitkár. Navracsics Tibor sem vitatta, hogy Szabó Erika az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában látogatást tett, annak indokául pedig a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program részét képező Ereky Terv végrehajtását jelölte meg. A kérdéses épületben a KIM is bérel helyiségeket, a miniszter válaszlevele szerint az államtitkárnak ezeket kellett bejárnia.

Dr. Szabó Erika a Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős államtitkárságot vezeti. Az államtitkárság feladata a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének szakmai irányítása, szervezi és irányítja a kormányhivatalokkal kapcsolatos tervezési és szabályozási feladatokat, valamint részt vesz a „Kormányablakok” kialakításában. Az államtitkárság feladatai közé tartozik még a választások, országos népszavazások lebonyolításához szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása is.

A Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program részét képező Ereky Terv végrehajtását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központja látja el. A Vagyonkezelő Központnak a honlapon elérhető szervezeti ábra alapján Dr. Szabó Erika nem munkatársa.

A bírósági szervezet – állítólag – önigazgató, önálló hatalmi ág. A Hivatal vezetője és munkatársai hivatali dolgozószobáiba a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselője csak meghívás alapján léphet be. A nyilvánosságra került ismeretek alapján azonban az államtitkár nemcsak a KIM által bérelt helyiségeket látogatta meg, hanem az OIT Hivatala vezetőinek és munkatársainak lezárt szobáit is. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak, ahogy a jogutódjának, az Országos Bírósági Hivatalnak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nem felügyeleti szerve. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, mint az épület részbeni bérlője képviselőjének a saját kezelésében levő helyiségek megtekintéséhez, bejárásához az OIT Hivatala részéről, semmiféle engedélyre nem volt szüksége. 2011. december 29-én, amikor az államtitkár bejárása történt, az OITH működött, több munkatársa, közöttük vezető beosztásúak is, és a távollevő hivatalvezető helyettesítésére jogosult Fluckné dr. Papácsy Edit főosztályvezető is a hivatalban dolgoztak, elérhetők voltak, a kapcsolatfelvételre azonban a Minsztérium vagy az államtitkár részéről kísérlet sem történt. Az államtitkári kérést, azaz az OIT Hivatala szobáinak kinyitását és azokba történő betekintést azonban még az OITH hivatalvezetője sem engedélyezhette volna, legfeljebb baráti látogatás keretében mutathatta volna be saját szobáját.

A közigazgatási és igazságügyi miniszter válasza alapján úgy tűnik, szerinte nem történt jogsértés.

Az EKINT úgy véli, ennél többet nem tud a saját eszközeivel kideríteni, ezért az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészségen feljelentést tett.

A feljelentés és előzményei itt letölthetők→